Klasifi kace dvojčat a základy jejichultrazvukové diagnostiky


Classifi cation of Twins and Principles of TheirPrenatal Ultrasonographic Diagnostics

Objective:
Systematic classifi cation of all forms of twins and mechanisms of twinning.Design: Review of published cases. Morphogenesis based on personal experience related to humanblastogenesis including observation of anterior twinning in two early human embryos.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague, Department of Gynecology and Obstetrics,1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Department of Medical Genetics, MedicalFaculty, Palacký University Olomouc, Institut Unica, Brno.Methods: Analysis of cases described in literature completed by observed cases.Results: Classifi cation of twins.A) Separated twins: 1. dichorial a) monozygotic (very rare), b) dizygotic (most frequent); 2. monochorial(always monozygotic) a) diamnial, b) monoamnial.B) Conjoined twins (always monozygotic) 1. isopagi (equal conjoined twins) a) originatingfrom peripheral fusions of two germ discs, b) originating from duplications of axial structures;2. heteropagi (unequal conjoined twins): autosit (main twin), heterosit (parasitic twin).Conclusion: The developmental mechanisms of twinning are discussed, special attention ispaid to equal conjoined twins and to the possibilities of their early prenatal ultrasonographicdiagnostics.

Key words:
separated twins, conjoined twins, unequal twins, classifi cation, prenatal ultrasonographicdiagnostics


Autoři: J. E. Jirásek 1;  P. Calda 2 ;  L. Krofta 1;  E. Kučera 1;  Z. Malý 3;  J. Šantavý 4
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 3Institut Unica, Brno, ředitel prof. MUDr. Z. Malý, DrSc. 4Ústav lékařské genetiky, 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 27-32
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled všech forem dvojčat a mechanismů zdvojení.Typ studie: Systematická klasifi kace různých pozorování dvojčat uvedených v literatuře doplněnávlastním pozorováním předního zdvojení embrya ze 7. gestačního týdne.Název a sídlo pracovišť: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, Gynekologicko-porodnickáklinika 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav lékařské genetiky, LF Palackého univerzity, Olomouc, InstitutUNICA, Brno.Metodika: Sebrané případy z domácího i zahraničního písemnictví. Patogenetické mechanismyjsou hodnoceny na základě analýzy blastogeneze a ontogeneze lidských embryí. Diagnostika založenana ultrazvukových nálezech.Výsledky: Uvádíme rozbor mechanismů vzniku a zvláště je pozornost věnována spojeným dvojčatůma možnostem jejich časné ultrazvukové diagnostiky na konci prvého trimestru těhotenství.Dvojčata periferně spojená mají obvykle osm končetin, dvojčata spojená, částečně zdvojená,vzniklá zdvojením chordové ploténky mají vždy méně než osm končetin.Předkládáme systematickou klasifi kaci dvojčat a principy jejich časné ultrazvukové diagnostiky.Klasifi kace je následující.A – Dvojčata oddělená:1. dichoriální (obyčejně dizygotní),2. monochoriální (vždy monozygotní): a) diamniální, b) monoamniální.B – Dvojčata spojená (vždy monozygotní): 1. stejná (isopagi), a) periferně srostlá, b) částečně axiálnězdvojená; 2. nestejná (heteropagi, autosit, heterosit).Závěr: Diagnostika klasifi kace všech forem dvojčat je možná pomocí ultrazvukového vyšetřenív prvé polovině těhotenství.

Klíčová slova:
dvojčata, oddělená dvojčata, spojená dvojčata, klasifi kace, prenatální diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se