Vliv časného nástupu prvníhobuněčného dělení u embryí po vpichuspermie do cytoplazmy oocytu (ICSI)na výsledky IVF + ET


The Infl uence of Early Cleavage Embryos afterIntracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) on the IVF-ETOutcome

Objective:
To evaluate the infl uence of early cleavage in embryos obtained using ICSI on the successrate of IVF - ET.Design: A prospective study.Setting: Centre of Assisted Reproduction, Department of Obstetrics and Gynecology, MedicalFaculty, Palacký University, Olomouc.Methods: The rate of the fi rst cleavage of embryos was checked between 23 to 26 hours after ICSIin 115 cycles IVF - ET. „Early Cleavage“ (EC) embryos which were already cleaved were cultivatedseparately from the „slow“ (No Early Cleavage, NEC) embryos. After 3 days cultivation, no morethan three 6- to 8-cell embryos were transferred. Only EC embryos were transferred in 43 cyclesand only NEC embryos were transferred also in 43 cycles. The remaining 29 cycles, where bothEC and NEC embryos had to be transferred, were not evaluated. In both groups the followingentry parameters were compared: age of the patient, number of fertilized oocytes, fertilizationrate (FR), number of frozen and evaluated embryos, number of EC embryos recorded and numberof transferred embryos. The outcome parameters compared were: pregnancy rate (PR), numberof gestational sacs with heart beats per number of transferred embryos (implantation rate, IR),abortions (AB) and the frequency of multiple pregnancy. Statistical evaluation was performed byt-test, χ2 test and by Sheffe analysis.Results: EC embryos were found in 57 % of cycles (n=66) after ICSI. Early cleavage was observedin 198 of 563 embryos (35%). Among entry parameters the only statistically signifi cant differences(P0.05) becauseof small numbers.Conclusion: The speed of the fi rst cell cleavage is a useful additional criterion for better evaluationof quality and viability of embryos.

Key words:
early cleavage“ embryos, embryo selection, embryo quality and viability, in vitrofertilization


Autoři: J. Březinová 1;  M. Svobodová 1;  M. Kršková 2;  H. Fingerová 1;  Š. Machač 1
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Centrum výpočetní techniky UP, Olomouc, ředitel RNDr. F. Zedník 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 37-42
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vliv rychlosti nástupu prvního buněčného dělení embryí získaných metodouICSI na úspěšnost IVF + ET.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika FNa LF UP, Olomouc.Metodika: U 115 cyklů IVF + ET (In Vitro Fertilizace a EmbryoTransfer) jsme za 23-26 hodin odvpichu spermie do oocytu (IntraCytosplasmic Sperm Injection, ICSI) kontrolovali rychlost nástupuprvního buněčného dělení embryí. „Early Cleavage“ embrya (EC), u kterých již proběhloprvní buněčné dělení, byla kultivována odděleně od tzv. pomalých embryí (No Early Cleavage,NEC). Po 3denní kultivaci byla transferována max. 3 embrya v 6-8buněčném stadiu. EC embryabyla transferována ve 43 cyklech, NEC embrya také ve 43 cyklech. U zbývajících 29 cyklů bylproveden tzv. kombinovaný transfer (EC + NEC embryí) a tyto cykly nebyly dále hodnoceny. Mezisoubory byly porovnávány tyto vstupní parametry: věk pacientek, počet oplozovaných oocytů,procento oplozených oocytů (fertilization rate, FR), podíl zamražených embryí, počet hodnocenýchembryí, počet zaznamenaných EC embryí a počet transferovaných embryí. Jako výstupníparametry byly hodnoceny: počet získaných těhotenství na embryotransfer (pregnancy rate, PR),počet gestačních váčků s akcí srdeční na počet přenášených embryí (implantation rate, IR), těhotenskéztráty (AB) a četnost získaných těhotenství. Statistické hodnocení bylo provedeno pomocít-testu, χ2 testu a analýzy rozptylu podle Sheffeho.Výsledky: EC embrya byla zjištěna u 57 % cyklů (n=66) po ICSI. Z celkového počtu 563 hodnocenýchembryí bylo 198 EC embryí (35,17 %). Při porovnávání vstupních parametrů jsme v cyklechs přenosem EC embryí potvrdili statisticky průkazně pouze více získaných oocytů (P

Klíčová slova:
„early cleavage“ embrya, selekce embryí, kvalita embryí, in vitro fertilizace, životaschopnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se