Osobnostní a párové charakteristikymužů a žen ze sterilních manželství


Personality and Couple Characteristics of Menand Women from Infertile Marriages

Objective:
To estimate the basic personality and couple characteristics of men and women frominfertile marriages.Design: Research psychodiagnostical study.Setting: Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Iscare IVF,Prague.Methods: 38 couples applying for assisted fertilization were psychologically examined by standardpsychodiagnostical methods.Results: Men and women from infertile couples displayed moderate anomal behavioral characteristics,men from these couples are more neurotic than general population, women display moreanxiety and social desirability. The relations in these marriages are not substantially disturbedand are even less confl ictuous and the consistency of the male and female roles is even betterthan in general population. Men from infertile couples are perceived by themselves as well as bytheir wives as less masculine.Conclusion: In men and women from examined couples there were no serious personality anomaliesand the relations in these marriages were not substantially disturbed by infertility.

Key words:
infertile couples, psychological characteristics, coupled characteristics


Autoři: P. Weiss;  I. Matějů;  V. Urbánek
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 42-47
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit základní osobnostní a párové charakteristiky mužů a žen z neplodných párů.Typ studie: Výzkumné psychodiagnostické vyšetření žadatelů o asistovanou reprodukci.Název a sídlo pracoviště: Sexuologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze, Iscare IVF, Praha.Metodika: Autoři psychologicky vyšetřili 38 párů žádajících o zařazení do programu asistovanéreprodukce pomocí standardních psychodiagnostických metod DOPEN, MAS a TIR.Výsledky: Muže a ženy z neplodných manželství lze charakterizovat tím, že mají sklony k mírněpsychopatickým projevům v chování; muži z neplodných manželství vykazují ve srovnánís obecnou populací více neurotických rysů; u žen byla zjištěna zvýšená úzkostnost a snaha jevitse sociálně v co nejpřijatelnějším světle; manželské soužití v neplodných párech není podstatněnarušené, a jeví se dokonce jako méně konfl iktní, než je běžné, přičemž konzistence mužskýchi ženských rolí v neplodných párech je vyšší než v obecné populaci; muži ze zkoumaného souboruse vnímají a jsou i svými partnerkami vnímáni jako méně maskulinní.Závěr: U mužů ani u žen z neplodných manželství nebyly zjištěny závažnější osobnostní či vztahovéanomálie, manželské soužití není neplodností páru výrazněji narušené.

Klíčová slova:
neplodná manželství, psychologické charakteristiky, párové charakteristiky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se