Vliv toxických látek ze životního prostředína reprodukci


Effect of Toxic Compounds in the Environment onReproduction

Objective:
To summarize the fi ndings about the infl uence of some xenobiotics on human reproduction,especially infertility.Type of study: Review article.Setting: The Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles Universityand the General Faculty Hospital, PragueMethods: Analysis of literature.Results: A review about the infl uence of some xenobiotics on human reproduction was given.In some there is a possible negative infl uence on the results of in vitro fertilisation program. Itis a question of hormone disruptors, some haevy metals, some organic solvents, pesticides andsmoking of cigarettes.Conclusion: In most of these xenobiotics there is direct evidence of their negative infl uence onreproduction and the results of in vitro fertilisation program. Therefore it is worth to continuein this evaluation.

Key words:
xenobiothics, human reproduction, infertility


Autoři: P. Drbohlav 1;  V. Bencko 2;  J. Mašata 1;  S. Jirsová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 20-26
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o působení některých xenobiotik na lidskou reprodukci, zejménana fertilitu.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Zpracování údajů z literatury.Výsledky: Byl podán přehled o v současnosti známých xenobioticích, která mají vliv na reprodukcia dávají se i do souvislosti s negativním působením na výsledky léčby metodou in vitrofertilizace. Patří sem rozpojovači hormonů, některé těžké kovy, některá organická rozpouštědla,pesticidy a některé látky vznikající při kouření.Závěr: U většiny uvedených látek není jejich negativní vliv na reprodukci lidského druhu jednoznačněprokázán. Pro zvýšení kvality našeho života je nutné v tomto zkoumání pokračovat.

Klíčová slova:
xenobiotika, lidská reprodukce, infertilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se