Porovnání exprese apoptózy v sekrečnímendometriu přirozeného menstruačníhocyklu


Comparison of Expression of Apoptosis in SecretionEndometrium of Natural Menstrual Cycle

Objective:
Comparison of level of apoptosis in the mid-secretory human endometrium.Design: Clinical-laboratory trial.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty, Palacký University, FacultyHospital, Olomouc, Department of Gynecology and Obstetrics, Bata Hospital, Zlín.Methods: Samples of secretory endometrium were obtained from 14 women. The women includedin the study had the next criteria: a history of infertility of more than 12 months, regular menstrualcycles, age below 40 and FSH basal level range 5-9 IU/L. Sampling of tissue was performedafter confi rmed ovulation by LH surge and repeated ultrasound examinations. Patterns wereprocessed by routine methods and apoptosis was detected using TUNEL assay.Results: The level of apoptosis in the endometrial epithelial surface was signifi cantly higher onday +7 compared to day +5 after ovulation (P

Key words:
apoptosis, endometrium


Autoři: P. Havelka 1,3;  I. Oborná 2;  V. Lichnovský 3;  M. Kršková 4;  H. Fingerová 3;  J. Březinová 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení Baťovy nemocnice, Zlín, přednosta prim. MUDr. F. Zábranský, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 3Ústav histologie a embryologie, UP, Olomouc přednosta prof. M 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 15-19
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Shrnutí významu apoptózy - regulačního mechanismu v endometriu. Porovnání stupněapoptózy v epitelu a stromatu endometria ve střední sekreci.Typ studie: Literární přehled, klinicko-laboratorní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, Ústav histologiea embryologie, Gynekologicko-porodnické oddělení Baťovy nemocnice, Zlín.Metodika: Vzorky sekrečního endometria (n=28) byly získány od 14 žen 5. a 7. den po ovulaci.Pacientky zařazené do výzkumu měly více než 12měsíční anamnézu sterility, pravidelný menstruačnícyklus, věk nižší než 40 let, BMI v rozpětí 20-32 a bazální hladinu FSH 5-9 IU/L. Biopsieendometria byly provedeny 5. a 7. den po ovulaci. Materiál byl zpracován rutinním způsobema ke stanovení apoptózy byla zvolena metoda TUNEL.Výsledky: Při porovnání sledovaných vzorků bylo nalezeno signifi kantní zvýšení apoptotickéhoindexu v epitelu endometria 7. den po ovulaci ve srovnání s 5. dnem. Ve stromatu se apoptotickébuňky vyskytovaly sporadicky. Signifi kantně vyšší apoptotický index byl nalezen při srovnáníděložních žlázek kompaktní a spongiózní vrstvy ve prospěch žlázek kompakty.

Klíčová slova:
apoptóza, endometrium

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se