Combined Treatment of Uterine Myoma (Uterine ArteriesEmbolization Followed by Laparoscopic Myomectomy)


Kombinovaná léčba děložního myomu(embolizace uterinních arterií s následnoulaparoskopickou myomektomií)

Cíl studie:
Sdělení případu řešení děložního myomu kombinovaným přístupem, embolizací uterinnícharterií s následnou laparoskopickou myomektomií.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Předmět a metoda studie: U 42leté pacientky s děložním myomem byl proveden „pretreatment“embolizací uterinních arterií a následný den laparoskopická myomektomie. Cílem tohoto postupubylo v krátkém časovém období zlepšit podmínky pro operační výkon a následně defi nitivněvyřešit děložní patologii.Závěr: „Pretreatment“ embolizací uterinních arterií významně zlepšuje podmínky a tím zřejměi efekt operačního výkonu. Postup lze individuálně doporučit pro případy hraničně velikých,vaskularizovaných myomů.

Klíčová slova:
uterine myoma, laparoscopy, uterine arteries embolism


Authors: D. Kužel 1;  M. Mára 1;  J. Mašková 2;  Z. Fučíková 1;  P. Kříž 3;  P. Dundr 4;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, primář pplk. MUDr. F. Charvát 3Klinika anestezie a resuscitace 1. LF UK a VFN Praha, přednosta 4Ústav patologie 1. LF UK 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 497-500
Category:

Overview

Objective:
The treatment of uterine myoma with pretreatment of uterine arteries embolizationfollowed by laparoscopic myomectomy is presented.Design: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology 1st Medical Faculty of Charles Universityand General Faculty Hospital in Prague.Subject and Method: Forty two years old woman with uterine myoma was „pretreated“ with uterinearteries embolization followed by laparoscopic myomectomy next day. The reason for thisprocedure was to improve in short period conditions for surgery and defi nitively solve uterinepathology.Conclusion: The „pretreatment“ with uterine arteries embolization improves basically conditionsand effect of uterine myoma surgery. This „two step procedure“ could be recommended mainlyfor cases of large and vascularizated myomas.

Key words:
děložní myom, laparoskopie, embolizace uterinních arterií

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account