Česká gynekologie - Číslo 4/2000

Články

211
Exprese matrix metaloproteinázy-1 (MMP-1) v lidskémendometriu je inverzně regulována interleukinem-1 alphaa sexuálními steroidy

C. F. Singer, E. Marbaix, I. Kokorine, P. Lemoine, J. Donnez, Y. Eeckhout

215
Embryotransfer po 5denní kultivaci

J. Březinová, M. Svobodová, M. Labanová, J. Dostál, I. Oborná, Š. Machač

219
Fetální jaderné erytrocyty cirkulujícív periferii gravidních žen jako neinvazivnízdroj detekce pohlaví fetu

I. Hromadíková, S. Karamanov, M. Mrštinová, K. Štechová, J. Kofer

224
Přínos kontinuálního monitorováníkyslíkové saturace plodu (FSpO2) pomocíintrapartální fetální pulzní oxymetrie (IFPO)k diagnostice akutní hypoxie plodu

A. Roztočil, J. Miklica, M. Kučera, P. Ventruba

230
Zhoršuje redukce vícečetné gravidityperinatální výsledky u dvoučetnýchgravidit?

S. Jirsová, T. Mardešić, J. Hulvert, P. Müller, J. Vobořil, R. Hűttelová, Miková

236
Dispenzarizace a způsob vedení poroduu žen s koarktací aorty - výsledky64 těhotenství u 41 žen

K. Janků, V. Unzeitig, R. Mikulík, B. Uchytil, P. Janků, N. Volková

240
Sledování délky děložního hrdla u těhotnýchžen s dvojčaty transvaginální ultrasonografií prospektivní studie

M. Procházka, M. Kudela, T. Kilián, M. Větr, P. Hrachovec, P. Dzvinčuk

243
Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997III. Umělé ukončení těhotenství

Z. Štembera, P. Velebil

250
Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997IV. Vztah antikoncepce a uměléhoukončení těhotenství

Z. Štembera, P. Velebil

257
Diagnostika intrinzickej nedostatočnostiuretrálneho zvierača u žien

J. Švihra, K. Javorka jr., J. Ľupták, J. Kliment

260
Nemoc polycystických ovarií jakomultisystémová endokrinopatie

P. Podroužek, T. Mardešić

269
Naše první zkušenosti s bipolárníelektrodou Versapoint k hysteroskopickévaporizaci tkání

D. Tóth, D. Kužel, Z. Fučíková, H. Hrušková, D. Cibula, J. Živný

275
Úloha tumor supresorů a virových onkoproteinů přicervikální karcinogenezi

M. Anton, M. Horký, O. Bláha


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se