Sledování délky děložního hrdla u těhotnýchžen s dvojčaty transvaginální ultrasonografií prospektivní studie


Cervical Length Measured by TransvaginalUltrasonography in Twin Pregnancies - a ProspectiveStudy

Objective:
To evaluate cervical length in twin pregnancies measured by transvaginal ultrasono-graphy.Design: A prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of Palacky, Olomouc, Czechrepublic.Methods: Clinical data of cervical length in twin pregnancies measured by transvaginal ultraso-nography were summarized.Results: 69 % of patients delivered after 36 th week of gestation, mean gestational age at the time ofdelivery was 35.5 week. Mean cervival length measured bi-weekly from the 16 th till 34 th week was34.9, 34.6, 33.8, 33.2, 29.7, 28.7, 29.1, 28.4, 23.6, 22.8 mm. The creation of the funneling was recordedin more than 80 % of patients with preterm delivery at the mean gestational age 23 week. Meancervical length in patients delivered before 36 th week was in the 23 rd week of gestation 21.5 mm,while in woman delivered near term was average cervical length 33.1 mm. Genital infection inpatients with preterm labours was present in 27 %.Conclusion: Transvaginal ultrasonography seems to be a useful method in antenatal care of riskpregnancies with twins.

Key words:
twins, transvaginal ultrasonography, preterm delivery


Autoři: M. Procházka;  M. Kudela;  T. Kilián;  M. Větr;  P. Hrachovec;  P. Dzvinčuk
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 240-242
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování délky děložního hrdla transvaginální ultrasonografií u těhotných žen s dvoj-čaty.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP Olomouc, Česká republika.Metodika: Transvaginální ultrasonografií byla sledována ve dvoutýdenních intervalech délka dě-ložního hrdla u dvojčetných těhotenství.Výsledky: 69 % pacientek porodilo po ukončeném 36. týdnu gestace, průměrný gestační věkv době porodu činil 35,5 týdne. Délka děložního hrdla činila od 16. do 34. týdne ve 14denníchintervalech: 34,9; 34,9; 33,8; 33,2; 29,7; 28,7; 29,2; 28,4; 23,6 a 22,8 mm. U pacientek, které porodilypředčasně, došlo v 80 % k tvorbě nálevky v období okolo 23. týdne. Průměrná délka čípku u žen,které porodily před 36. týdnem, byla 21,5 mm, zatímco u těch, které porodily později, činila 33,1mm. Výskyt přítomnosti infekce byl na základě laboratorních vyšetření prokázán u 27 % těhot-ných, které porodily před 36. týdnem.Závěr: Ultrazvukové měření děložního hrdla představuje významnou pomoc při péči o těhotnés vícečetným těhotenstvím.

Klíčová slova:
dvojčata, transvaginální ultrasonografie, předčasný porod

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se