Embryotransfer po 5denní kultivaci


Embryotransfer after 5-day Cultivation

Objective:
To find out whether: 1) the blastocysts transfer rises the successfulness of IVF and ET(G/ET) and 2) the 2-blastocyst transfer lowers the incidence of multiple pregnancies (IR).Design: Prospective study of 46 patients involved in a prolonged 5-day cultivation of IVF and ETprogramme.Setting: Centre for Assisted Reproduction, Clinic of Gynecology and Obstetrics, Teaching Hospitaland Palacky University in Olomouc.Methods: Patients with at least 5 acquired embryos were included in the group. The cultivation inmedia commercially produced by Scandinavian IVF Science took 5 days.Results: In 91 % of patients in the observed group (n = 46) morulas or blastocysts were acquired.The IVF and ET success rate after 5-day cultivation and subsequent transfer of two embryos was37 % pregnancies per a started cycle (G/cycle), 40 % pregnancies per an embryotransfer (G/ET)and the implantation rate (IR) was 31 %. Relatively high percentage of double pregnancies (53 %)is alarming. Following parameters were assessed: age, sterility cause, number of previous IVFcycles, stimulation scheme, E2 level on the day of hCG application, number of acquired oocytesand pronuclear stages, percentage of grown blastocysts, the quality of transferred embryos andendometrium thickness on the day of transfer. The only statistically significant difference wasfound in E2 level on the day of hCG application. Pregnant patients had lower levels of estradiol(average value 11.8 ± 4.8 nmol/l) compared to patients who did not become pregnant (18.6 ± 11.9nmol/l).Conclusion: In selected groups of patients who refuse multiple pregnancies only one blastocystshould be transferred.

Key words:
IVF and ET, blastocyst transfer


Autoři: J. Březinová;  M. Svobodová;  M. Labanová;  J. Dostál ;  I. Oborná;  Š. Machač
Působiště autorů: CAR, Gynek. -porod. klinika FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 215-219
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit v podmínkách našeho centra, zda přenos blastocyst zvyšuje úspěšnost IVF a ET(G/ET) a zda přenos dvou blastocyst snižuje výskyt vícečetných gravidit (IR).Typ studie: Prospektivní studie 46 pacientek programu IVF a ET zahrnutých do prodloužené5denní kultivace.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce při gynek.-porod. klinice FN a LF UP,Olomouc.Metodika: Do souboru byly zařazeny pacientky, u kterých bylo získáno alespoň 5 embryí. Kultiva-ce probíhala v médiích fy Scandinavian IVF Science po dobu pěti dní.Výsledky: Ve sledovaném souboru (n = 46) byly získány moruly nebo blastocysty u 91 % pacientek.Úspěšnost IVF a ET po 5denní kultivaci a následném transferu dvou embryí byla 37 % gravidit nazapočatý cyklus (G/cyklus), 40 % gravidit na embryotransfer (G/ET) a implantační poměr 31 %(IR). Znepokojující je poměrně vysoké procento získaných dvoučetných gravidit (53 %). Provedlijsme vyhodnocení těchto parametrů: věk, příčina sterility, počet předcházejících cyklů IVF, sti-mulační schéma, hladina E2 v den aplikace hCG, počet získaných oocytů a pronukleárních stadií,procento dorostlých blastocyst, kvalita transferovaných embryí a výška endometria v den přeno-su. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn pouze u hladiny E2 v den aplikace hCG. Pacientky,které otěhotněly, měly nižší hladiny estradiolu (průměrná hodnota 11,8 ± 4,8 nmol/l) oproti pa-cientkám, které neotěhotněly (18,6 ± 11,9 nmol/l).Závěr: U vybraných skupin pacientek, které si zásadně nepřejí dvojčetné těhotenství, transferovatpouze jednu blastocystu.

Klíčová slova:
IVF a ET, transfer blastocyst

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se