Exprese matrix metaloproteinázy-1 (MMP-1) v lidskémendometriu je inverzně regulována interleukinem-1 alphaa sexuálními steroidy


The Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1)Expression in the Human Endometrium isInversely Regulated by Interleukin-1alpha andSex Steroids*

Objective:
To investigate the regulation of perimenstrual MMP-1 expression in human endometrium.Design: In vitro study utilizig epithelial-stromal co-cultures.Setting: Cell Biology Unit, International Institute of Cellular and Molecular Pathology, and De-partments of Pathology and Gynecology, Saint-Luc University Clinics, Louvain University Medi-cal School, Brussels, Belgium.Methods: Contact-dependent and contact-independent co-cultures were established and resultingMMP-1 gene and protein expression was analyzed by RNase protection assays and soluble-colla-gen assays.Results: MMP-1 expression in endometrial fibroblasts is markedly stimulated by epithelial cell-conditioned medium. This stimulation can be prevented by antibodies directed against interleu-kin 1alpha (IL-1alpha). Ovarian steroids inhibit MMP-1 production by IL-1alpha-stimulatedfibroblasts in vitro.Conclusion: Taken together, our results suggest that epithelium-derived IL-1alpha is the mostimportant paracrine induced of MMP-1 in endometrial fibroblasts. However, IL-1a-stimulatedMMP-1 production in the human endometrium is effectively blocked by ovarian steroids. Webelieve that this mechanism responsible for the MMP-1 repression that occurs when systemic sexsteroid concentrations are high and the MMP-1 production and activity during the perimenstrualphase when estrogen and progesterone concentrations are low.

Key words:
MMP-1, human endometrium, sex steroids, menstruation


Autoři: C. F. Singer 1,4;  E. Marbaix 1,2;  I. Kokorine 1;  P. Lemoine 1;  J. Donnez 3;  Y. Eeckhout 1
Působiště autorů: International Institute of Cellular and Molecular Pathology, Director Prof. Dr. mult. DeDuve C., and 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 211-215
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyšetřit regulaci perimenstruální MMP-1 exprese v lidském endometriu.Typ studie: In vitro studie za použití epiteliálních - stromálních co-kultur.Název a sídlo pracoviště: Oddělení celulární biologie, Internacionální institut celulární a moleku-lární biologie, patologické a gynekologické oddělení.Metodika: Na kontaktu závislé a nezávislé co-kultury byly etablovány a spíše „následně” bylaMMP-1 gen a protein exprese analyzována prostřednictvím RNase .Výsledky: MMP-1 exprese v endometriálních fibroblastech je zřetelně stimulovaná médiem, kterébylo předem podmíněno epiteliálními buňkami. Tato stimulace může být tlumena protilátkami,které působí proti interleukinu-1 alfa (IL-1 alfa). Ovariální steroidy inhibují produkci MMP-1takto stimulovaných fibroblastů in vitro.Závěr: Naše výsledky naznačují, že IL-1 alfa je nejdůležitějším parakrinním induktorem MMP-1 vefibroblastech endometria. Ovariální steroidy jsou s to MMP-1 produkci, která byla indukovanáIL-1 alfa, v lidském endometriu efektivně blokovat. Jsme toho názoru, že tento mechanismus jezodpovědný za MMP-1 represi, která nastává při vysoké hladině sexuálních steroidů, a za produk-ci a aktivitu MMP-1 během perimenstruální fáze, kdy jsou nízké koncentrace estrogenu a proges-teronu.

Klíčová slova:
MMP-1, lidské endometrium, sexuální steroidy, menstruace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se