Nemoc polycystických ovarií jakomultisystémová endokrinopatie


Polycystic Ovary Disease as a MultisystemicEndocrinopathy

Objective:
To review the recentprogress in the diagnosis, pathophysiology and treatment of poly-cystic ovary disease (PCOD).Design: A review describing the progress in understanding of the dysregulation of ovarian andro-gen biosynthesis in polycystic ovary disease (PCOD).Setting: The Institute for the Care of Mother and Child, Podolské nábř. 157, 147 10 Prague 4,Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4-Hodkovičky.Conclusion: It is proposed, that althought this syndrome is very heterogeneous, the final commonpathway involves a dysregulation of enzymes responsible for ovarian androgen biosynthesis, po-ssibly induced/influenced by extraovarian factors - especially insulin resistence, hyperinsulinae-mie, growth factors, luteinizing hormone and their biochemical sequelae. It’s probably extraovari-an factors that determine endocrinological and clinical expression of the disease.

Key words:
polycystic ovary disease (PCOD), insulin, insulin resistance


Autoři: P. Podroužek;  T. Mardešić 1
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1 Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 260-268
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Souhrn recentních poznatků v diagnostice, patofyziologii a léčbě nemoci polycystic-kých ovarií (PCOD).Typ studie: Literární souhrn popisující poznatky v porozumění komplexních vztahů změn biosyn-tézy ovariálních androgenů u PCOD.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4,Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4-Hodkovičky.Závěr: Přestože tento syndrom je velmi heterogenní, společným výsledným metabolickým proje-vem jsou změny regulace aktivity enzymů zodpovědných za ovariální produkci androgenů, prav-děpodobně navozené či ovlivněné extraovariálními faktory - zejména inzulinovou rezistencí,hyperinzulinemií, růstovými faktory, luteinizačním hormonem a jejich výsledným biochemickýmprojevem. Extraovariální faktory pravděpodobně určují endokrinologické a klinické vyjádřenínemoci polycystických ovarií.

Klíčová slova:
nemoc polycystických ovarií, PCOD, inzulin, inzulinová rezistence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se