Česká gynekologie - Číslo 4/2004

Články

253
Průkaz protilátek proti proteinu tepelnéhošoku chlamydií (cHSP60) u žen zařazenýchdo in vitro fertilizačního programu

L. Pospíšil, J. Čanderle, H. Štroblová, V. Unzeitig, M. Huser

258
Vliv a význam hypoxie a následné hypotermiena aktivitu laktátdehydrogenázy v mozkovékůře a v krevním séru u 14denníchlaboratorních potkanů

L. Šmídová, J. Mourek, V. Šlapetová, A. Dohnalová

267
Vzájemný vztah maximálního uzávěrovéhotlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressureu žen se stresovým typem inkontince moči

A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, P. Drahorádová, M. Halaška, R. Voigt, M. Pavlikova

273
Identifi kace sentinelových lymfatickýchuzlin u časných stadií cervikálníchkarcinomů

Lukáš Rob, M. Charvát, H. Robová, P. Strnad, M. Pluta, D. Schlegerová

278
Borderline nádory vaječníku – 10letý klinickýsoubor a literární přehled

P. Freitag, N. Jančárková, D. Fischerová, D. Cibula, J. Živný

283
Přínos a rizika transpozice ovarií u mladýchžen s ca cervicis uteri

M. Lubušký, M. Kudela, D. Ľubušký, Š. Machač, M. Procházka, I. Míčková

287
„Nested“ PCR a jej využitie pri detekciia typizácii papilomavírusovej infekcievo vzorkách z cervikálnych léziígynekologických pacientok

Ľ. Kurillová, J. Šimko, K. Holomáň, P. Šuška, I. Rusnák

292
Anogenitální sklerózující adenózamamárního typu – popis dvou případůa přehled literatury

Z. Kinkor, M. Michal

298
Prognostické faktory karcinomuděložního hrdla

jun. J. Bouda, J. Bouda, L. Boudová, Z. Rokyta

303
Laparoskopická myomektomie u poruchplodnosti ženy

E. Kučera

306
Význam určování intra-akrosomálníchproteinů a protilátek proti spermiímv lidské reprodukci

J. Pavlásek, J. Pěknicová, Z. Ulčová-Gallová, P. Nováková, J. Reischig, Z. Mičanová, Z. Rokyta

312
Tromboembolické komplikace u pacientekz programu IVF-ET: retrospektivníklinická studie

M. Mára, D. Koryntová, K. Řežábek, A. Kaprál, P. Drbohlav, S. Jirsová, J. Živný

316
Dopplerometrie při posouzení fetálníanémie

M. Lubušký, M. Procházka, J. Šantavý, Š. Machač, I. Míčková

320
Změny mamografi ckého a ultrazvukovéhoobrazu prsní žlázy u žen užívajícíchhormonální substituční terapii

D. Houserková, J. Matlochová

329
Vliv vaginálního estriolu na urogenitálnísymptomy u postmenopauzálních žen

P. Hejlová, J. Živný

335
Etické a legislativní otázky odběru a užitíspermií zemřelého

I. Crha, J. Dostál, P. Ventruba, M. Kudela, J. Žáková

339
Prevalence ženské močové inkontinence.Výsledky dotazníkové studie

R. Chmel, Lukáš Rob, R. Vlk, L. Horčička, J. Doucha, Z. Pastor, M. Nováčková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se