Přínos a rizika transpozice ovarií u mladýchžen s ca cervicis uteri


The Effectiveness and Complications of OvarianTransposition in Young Women with Cervical Cancer

Objective:
To discuss the indications, effectiveness, and complications of ovarian transpositionbefore pelvic irradiation for cervical cancer.Design: A review article.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.Subject and Method: A review from literature and bibliographic databases.Conclusion: Ovarian transposition gives an option for preserving ovarian function in patientstreated by radiosurgical combination. In young women preservation of ovarian function by meansof ovarian transposition brings them some positive benefi ts compared to conventional HRT.The main risk of ovarian transposition – a possibility of ovarian or distant metastasis – increasesparticularly depending on clinical stage and histopathological type of the tumor. However therisk of ovarian metastasis is very low for patients with squamosus cell carcinoma of the cervixin stages IA-B.

Key words:
cervical cancer, ovarian transposition, function preservation, ovarian metastasis,postoperative radiotherapy


Autoři: M. Lubušký 1;  M. Kudela 1;  D. Ľubušký 1;  Š. Machač 1;  M. Procházka 1;  I. Míčková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (4): 283-286
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o možném přínosu a rizicích transpozice ovarií u žen chirurgickyléčených pro karcinom děložního hrdla před následnou radioterapií.Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN, Olomouc.Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.Závěr: Transpozice ovarií je jednou z možností, jak postiženým ženám zachovat jejich ovariálnífunkce. Transpozice ovarií přináší mladým ženám s rakovinou čípku některé nesporné výhodypřed alternativou konvenční HRT. Hlavní riziko transpozice ovarií – možnost ovariálních neboi vzdálených metastáz se zvyšuje zejména v závislosti na klinickém stadiu onemocnění a histopatologickémtypu nádoru. U spinocelulárního karcinomu ve stadiu IA-B je však toto riziko velmimalé.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, transpozice ovarií, hormonální funkce, ovariální metastázy,pooperační radioterapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se