Importance of Cervicovaginal Cytodiagnosis andBethesda Terminology for Perinatology


Význam cervikovaginální cytodiagnostikya Bethesda terminologie pro perinatologii

Cíl studie:
Uplatnění cervicovaginální cytodiagnostiky podle terminologie Bethesda v těhotenstvía její význam pro poporodní období.Typ studie: Byly vyšetřeny cervicovaginální stěry u těhotných podle všech parametrů, které Bethesdasystem zahrnuje. Mikrobiální hodnocení bylo srovnáno se skupinou žen netěhotných podle M. Bibbo.Název a sídlo pracoviště: Gynekologická klinika a cytochemická laboratoř 1. LF UK a VFN v Pra-ze 2, Apolinářská 18 a Albertov 4.Metodika: Cytologické stěry u 100 těhotných byly po odběru ihned fixovány v izopropylalkoholua barveny polychromatickou metodou. Bylo posouzeno mikrobiální prostředí (biocenóza) a benig-nita buněk.Výsledky: U těhotných jsme zjistili ve 27 % plísně, u netěhotných udává Bibbo 3,6 %, Gardnerellabyla v 8 % (netěhotné 21 %), trichomoniasis v 5 % (netěhotné 15 %), viry ve 2 %, chlamydie 2 %.Závěr: Chlamydia, Gardnerella jsou příčinou morbidity jak matky, tak novorozence - zánětů,předčasného porodu. Komplexní zhodnocení cytologického cervikálního stěru, jak je uvádí Bet-hesda terminologie, je proto prevencí patologií v perinatologii tím, že patogeny odhalí a lze jevčas odstranit.

Klíčová slova:
Bethesda system, perinatologie


Authors: J. Kobilková 1;  Z. Lojda 2;  B. Pazderník 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Živný J., DrSc. 2 Laboratoř pro histochemii 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. Z. Lojda, DrSc., h. c. multipl. F. I. A. C. 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 363-366
Category:

Overview

Objective:
Advantage of the use the cervicovaginal cytodiagnostic according to the Bethesdaterminology in the gravidity and in the care after delivery was studied.Design: Cervicovaginal smears of pregnant women were investigated in all parameters requestedby the Bethesda system. Microbial parameters were compared with the data of non-pregnantwomen as given by Bibbo.Setting: Cytological Laboratory of the Clinic of Gynaecology and Obstetrics of the Charles Univer-sity 1st Faculty of Medicine and of the General Faculty Hospital, Apolinářská 18, Praha 2 andCharles University 1st Faculty of Medicine, Laboratory of Histochemistry, Albertov 4, Praha 2.Material and Methods: Cervicovaginal smears were prepared by the cytobrush technique in 100pregnant women, fixed immediately in isopropanol and stained by polychrome Papanicolaoumethod. Slides were evaluated according to the requirements of the Bethesda system.Results: In smears of pregnant women no malignity was found. 27% women suffered from mycoticinfections (Candidosis) (Bibbo gives for the non-gravid population 3,6%), Gardnerella was foundin 8% cases (Bibbo gives for non-pregnant women 21%), trichomoniasis in 5% (in Bibbo’s group in15%). In 2% changes indicating the presence of Papilloma virus, Chlamydia occurred in 2% of.Conclusion: Pathogens found in smears (e.g. Chlamydia and Gardnerella) cause inflammationboth in the mother and child and lead to premature delivery. A detailed cytological examinationas required by the Bethesda system is thus also a help for perinatology because it allows a preven-tive treatment.

Key words:
Bethesda system, perinatology

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account