Statistics for Medical Doctors - Part IV.


Statistika pro lékaře - část IV.

Autoři předkládají sérii článků, ve kterých popisují základní statistické postupy používané v lé-kařských a biologických vědních oborech a publikacích. Čtvrtá část se zabývá nepárovým a páro-vým t-testem.

Klíčová slova:
nepárový t-test, párový t-test


Authors: A. Jabor 1;  Z. Holub 2
Authors‘ workplace: Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. A. Jabor, CSc. 2 Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 351-354
Category:

Overview

Authors present a series of papers describing basic statistical methods used in biomedical re-search and publications. Part four deals with unpaired and paired t-test.

Key words:
unpaired t-test, paired t-test

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account