Laparoscopic Myomectomy in Infertile Women


Laparoskopická myomektomie u poruchplodnosti ženy

Cíl studie:
Zhodnocení postavení laparoskopické myomektomie u neplodných žen.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí. Katedra gynekologie a porodnictví,IPVZ Praha.Metodika: Na základě údajů tzv. evidence-based medicine byly hodnoceny údaje o postavení laparoskopickémyomektomie u žen s poruchami plodnosti.Výsledky: Laparoskopická myomektomie patří mezi základní endoskopické výkony u pacienteks poruchou plodnosti. Výsledky ukazují, že je rizikovým výkonem pro vznik adhezí, které se poenukleaci myomu zadní stěny děložní mohou vyskytovat až v 60-90 %. Ruptura děložní v následujícígraviditě představuje pouhé 2 % všech děložních ruptur v těhotenství.Závěr: Laparoskopická myomektomie je rozšířenou endoskopickou operací. Rizika souvisejícís jejím prováděním u neplodných žen bývají podceňována. Dodržování principů reprodukčníchirurgie a adekvátního ošetření myometria je nezbytným předpokladem tohoto výkonu a předcházenímožným komplikacím.

Klíčová slova:
laparoskopie, myom, neplodnost, srůsty, těhotenství, ruptura děložní


Authors: E. Kučera 1,2
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 303-306
Category:

Overview

Objective:
Evaluation of laparoscopic myomectomy in infertile patient.Design: Literary review.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague, Institute for Postgraduate MedicalEducation, Prague.Methods: Information and results of laparoscopic myomectomy in infertile patient were assessedand analysed.Results: Laparoscopic myomectomy in infertile patient is one of the most common surgical procedurs.There are several complications after this procedure – adhesion formation, bleeding anduterine rupture during following pregnancy. The incidence of adhesion formation after laparoscopicmyomectomy especially in case of intramural and deep subserosal fi broids of posterioruterine wall is high, almost in 60-90%. The uterine rupture following myomectomy representsonly 2% of all uterine ruptures in pregnancy.Conclusions: The laparoscopic approach in uterine fi broids treatment has been clearly established.The appropriate surgical management of uterine defect is mandatory. This approach is thebest prevention of postoperative complications – adhaesions and uterine rupture.

Key words:
laparoscopy, uterine fi broids, infertility, adhaesions, pregnancy, uterine rupture

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account