Downův syndrom v ČR v období 1961 - 1997


Down’s Syndrome in the CR in 1961 - 1997

During the period from 1961 - 1997 the prevalence of Down’s syndrome (DS) wasfollowed up on the territory of the Czech Republic. From a consecutive series of 5 319 002 birthsin the CR during 1961 - 1997 4 933 cases of DS were diagnosed, incl. 4 410 in born infants and 523were diagnosed prenatally and these pregnancies were terminated. The mean incidence of DS inborn children during the investigation period was 7.91 per 10 000 liveborn infants. When theresults of prenatal diagnosis of DS are added the mean incidence was 9.47 per 10 000 livebornchildren. The prenatal diagnosis of DS in the CR was also investigated. The success rate ofprenatal diagnosis of DS in the CR increased during the period from 1980 - 1997 to as much as 60%of detected cases. In 37.31% of all cases of Down’s syndrome another inborn defect was found,most frequently inborn heart disease, defects of the central nervous system, gastrointestinal andurogenital tract. The age distribution of DS indicates a significantly increased risk for mothersalready from the age of 34 years.

Key words:


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  M. Chudobová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth 2 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Ústav lékařské genetiky, vedoucí prof. MUDr. M. Kučerová, DrSc. 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České repu
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 173-179
Kategorie: Články

Souhrn

V období 1961 - 1997 je sledován výskyt Downova syndromu (DS) na území České republiky (ČR).Z konsekutivní řady 5 319 002 narozených v ČR v období 1961 - 1997 bylo diagnostikováno 4 933případů DS, z toho 4 410 případů bylo u narozených dětí a 523 případů bylo diagnostikovánoprenatálně a takto postižená těhotenství byla ukončena. Průměrná incidence DS u narozenýchdětí byla ve sledovaném období 7,91 na 10 000 živě narozených, po připočtení výsledků prenatálnídiagnostiky byla průměrná incidence 9,47 na 10 000 živě narozených. Dále je sledována prenatálnídiagnostika DS v ČR. Úspěšnost prenatální diagnostiky Downova syndromu stoupla v České re-publice v období 1980 - 1997 až na 60 % zachycených případů. U 37,31 % všech případů Downovasyndromu byla nalezena další vrozená vada, nejčastěji VV srdeční, centrálního nervového systé-mu, gastrointestinálního a urogenitálního ústrojí. Věkové rozložení případů DS ukazuje statistic-ky významně zvýšené riziko pro matky již od 34. roku života.

Klíčová slova:
Downův syndrom, Česká republika, incidence, prenatální diagnostika, věk matky,riziko

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se