Modifikovaný postup pri cisárskom reze


:


Autoři: V. Cupaník;  M. Ditte;  P. Schiller
Působiště autorů: Gynek. -pôrod. nemocnica, Bratislava, riaditeľ MUDr. V. Cupaník, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 186-188
Kategorie: Články

Souhrn

Autori vo svojej práci popisujú vlastnú modifikáciu cisárskeho rezu podľa metódy Misgav-La-dach. Vzhľadom k tomu, že cisársky rez nemá alternatívu, zdôrazňujú nutnosť kritického vyhod-notenia potreby jednotlivých úkonov počas operácie s perspektívou nájdenia takého operačnéhopostupu, ktorý je pre pacientku jednoduchší, bezpečnejší a efektívnejší.Porovnali túto modifikáciu cisárskeho rezu, ktorú vykonali u 215 pacientiek, s cisárskym rezompodľa Gepperta (206 pacientiek). Dĺžka operácie u prvého druhu operácie 25,35 min je významnekratšia ako pri bežnom spôsobe cisárskeho rezu (46,57 min). Ďalej sledovali pooperačné kompliká-cie, kde vyhodnotili febrilný priebeh šestonedelia a sekundárne hojenie operačnej rany. V skupi-ne modifikovaného cisárskeho rezu mali 4,18 % komplikácií oproti kontrolnej skupine kde bolvýskyt komplikácií v 16,5 %. Záverom odporúčajú tento druh modifikovaného cisárskeho rezu prejeho jednoduchosť, menší výskyt komplikácií a väčšiu efektivitu.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se