Komplexní řešení ileofemorální trombózyna konci těhotenství provedením císařskéhořezu v kombinaci s trombektomií


Komplexní řešení ileofemorální trombózyna konci těhotenství provedením císařskéhořezu v kombinaci s trombektomií

Acute deep ileofemoral thrombosis was treated at the end of pregnancy in four preg-nant women. A multidisciplinary approach was selected. During a single anaesthesia the team ofobstetricians and neonatologists made a Caesarean section followed by thrombectomy with a Fo-garty catheter. This operation was performed by a team of specialists in cardiovascular surgery.Two women developed rethrombosis: one woman on the following day, the second one two weeksafter surgery. In both instances repeated thrombectomy was performed. In one woman the causeof ileofemoral thrombosis was malignant disease of the uterine cervix II° and this woman is, afteroncological treatment, in a serious condition due to the basis disease. The remaining three wo-men were repeatedly subjected to phlebographic examinations and complete patency of the deepvascular system was found. These women are free from subjective and objective complaints andcan look after their children. Pregnant women where a serious ileofemoral thrombosis was diagnosed had high fibrinogen and thrombocyte levels. In two women an AT III deficiency wasfound. There was also a high cholesterol level and positive antiphospholipid antibodies. Throm-bectomy has according to the authors’ experience very good results when the operation is imple-mented within 72 hours after initial symptoms. This procedure reduces the risk of chronic venousinsufficiency.

Key words:


Autoři: Z. Hájek 1;  K. Novotný 2;  P. Drbohlav 1;  P. Freitag 1;  B. Kratochvíl 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Oddělení kardiovaskulární chirurgie II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Vaněk, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 192-195
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní hluboká ileofemorální trombóza byla řešena na konci těhotenství u čtyř těhotných žen.Byl zvolen multidisciplinární přístup. V jedné anestezii byl týmem porodníků a neonatologů pro-veden císařský řez, po kterém následovala trombektomie Fogartyho katétrem. Tento výkon pro-vedl tým specialistů kardiovaskulární chirurgie. U dvou žen došlo k retrombóze. U jedné ženydruhý den, u druhé v odstupu dvou týdnů od operace. V obou případech byla provedena opakova-ná trombektomie. U jedné ženy bylo příčinou IFT maligní onemocnění (ca colli uteri II°) a tatožena je po onkologické léčbě v závažném stavu vzhledem k základnímu onemocnění. Zbývající třiženy byly opakovaně podrobeny flebografickému vyšetření a byla zjištěna úplná průchodnosthlubokého cévního systému. Tyto ženy jsou bez subjektivních i objektivních potíží a mohou pečo-vat o své děti. Těhotné, u kterých byla diagnostikována závažná IFT, měly vysoké hladiny fibrino-genu a trombocytů. U dvou žen byl zjištěn deficit ATIII. Rovněž byla zjištěna vysoká hodnotacholesterolu a pozitivita antifosfolipidových protilátek. Podle našich zkušeností má trombekto-mie velmi dobré výsledky, je-li výkon proveden do 72 hod. od prvních příznaků. Tento postupsnižuje riziko chronické žilní insuficience.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se