Perioperační krvácení v souvislostis laparoskopickou hysterektomií:retrospektivní studie


The Perioperative Bleeding in Relation toLaparoscopic Hysterectomy: a Retrospective Study

Objective:
To evaluate perioperative bleeding during laparoscopic hysterectomyDesign: Retrospective clinical studySetting: Department Gynaecology and Obstetrics, Baby Friendly Hospital Kladno, Kladno, CzechRepublicMethods: Clinical data and cases of perioperative complications and bleeding of patients afterlaparoscopic hysterectomy were summarized and assessed. The primary hemostatic treatmentwas electrosurgery. Patients were assessed to efficacy, safety, utility and applicability of vasocon-strictive and local hemostyptic agens.Results: From all laparoscopic procedure were 97,6% successfully completed. There were of nineconversions (2,4%) and twenty six (6,9%) of severe perioperative complications. The total numberof perioperative bleeding was 16 (3,7%) from 376 laparoscopic hysterectomies. The mean order ofblood loss was 201,6 ml (range 50 - 800 ml).Conclusion: Clinical retrospective study demonstrates that hemorrhage during and after laparos-copic hysterectomy is most perioperative complication. The laparoscopic approach to hysterecto-my appears to be safe and is seen as a good, effective procedure for women with gynaecologicalconditions of female pelvis organs. Laparoscopic hysterectomy could potentially decrease morbi-dity historically associated with hysterectomy performed abdominally. Large prospective studiesare needed to evaluate the surgical trauma and optimal number of perioperative complications.In conclusion, we think the oozing from the damage tissue during laparoscopic surgery can besuccessfully arrested and controled using the laparoscope to apply of local hemostyptic agent.

Key words:
laparoscopic hysterectomy, complications, bleeding


Autoři: Z. Holub;  J. Voráček;  J. Roth;  J. Pertl;  J. Lukáč
Působiště autorů: Gynek. -porod. oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 143-146
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
zhodnocení perioperačního krvácení při laparoskopické hysterektomiiTyp studie: retrospektivní klinická studieNázev a sídlo pracoviště: gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice v Kladně, Česká republikaMetodika: byly sumarizovány a hodnoceny klinické údaje a případy perioperačních komplikacívčetně krvácení u pacientek po laparoskopické hysterektomii. Elektrochirurgická zástava krvá-cení byla základní metodou. U pacientek byla hodnocena úspěšnost, bezpečnost, užitečnosta snadnost při aplikaci vazokonstrikčních a lokálně hemostyptických látek.Výsledky: laparoskopická operace byla úspěšně dokončena v 97,6 % všech případů. U 9 (2,4 %)pacientek byla provedena konverze a u 26 (6,9 %) žen byly přítomny závažnější perioperační kom-plikace. Z celkového počtu 376 laparoskopických hysterektomií bylo perioperační krvácení nale-zeno u 16 (3,7 %) případů. Průměrná krevní ztráta byla 201,6 ml (rozmezí 50 - 800 ml).Závěr: v klinické retrospektivní studii bylo potvrzeno, že krvácení v souvislosti s laparoskopickouhysterektomií je nejčastější perioperační komplikací. Laparoskopický přístup k hysterektomii seukazuje jako bezpečný a účinný u žen s chorobami orgánů malé pánve. Laparoskopická hysterekto-mie by mohla potencionálně snížit morbiditu historicky spjatou s abdominální hysterektomií. Jepotřebné provést více prospektivních studií k zhodnocení operačního traumatismu a nalezení opti-ma perioperačních komplikací. Domníváme se, že kapilární krvácení z poškozených tkání může býtv průběhu laparoskopie úspěšně kontrolováno a zastaveno za pomoci lokálních hemostyptik.

Klíčová slova:
laparoskopická hysterektomie, komplikace krvácení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se