Podíl prenatální diagnostiky na snižovánívýskytu VV v dětské populaci v ČR v období1992 - 1997


Ratio of Prenatal Diagnosis in the Reduced Prevalenceof Inborn Heart Disease in the Child Population of theCR in 1992 - 1997

The authors present data on the incidence of birth defects in liveborn infants up to theage of one year and the results of prenatal diagnosis of birth defects in the CR in 1997 and a briefcomparison with the previous period 1992 - 1996. In the first part the authors present data on birth defects as whole, in the second part they present a comparison of the incidence of selectedtypes of birth defects in 1997 with mean rates during the period 1961 - 1990. In the third part thecomparison of results of prenatal diagnosis in the CR in 1997 is confronted with the period from1992 - 1996.

Key words:


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  M. Chudobová 3;  V. Korandová 4
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth 2 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Subkatedra lékařské genetiky, vedoucí prof. MUDr. M. Kučerová, DrSc. 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 179-185
Kategorie: Články

Souhrn

Práce prezentuje zpracování incidence vrozených vad (VV) u živě narozených dětí zjištěných do1 roku života a výsledky prenatální diagnostiky VV v ČR v roce 1997 a krátké srovnání s uplynu-lým obdobím 1992 - 1996. V první části jsou uvedeny údaje o VV jako celku, ve druhé části jeprezentováno srovnání incidence vybraných typů VV v roce 1997 s průměrnými četnostmi z obdo-bí 1961 - 1990. Ve třetí části pak navazuje srovnání výsledků prenatální diagnostiky v ČR v roce1997 s obdobím 1992 - 1996.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se