Fetální angiomatózní pseudocystychoroidních plexů


Foetal Angiomaotous Pseudocysts of Choroid Plexuses

Objective:
Examined ultrasonographically detected cysts of choroid plexus.Setting: Department of obsterics and Gynaecology of 3 rd Medical Faculty, Charles University andIntitute for Care of Mother and Child, Prague, Czech Republic.Case report: Ultrasonographically detected cysts of choroid plexuses were dissected and exa-mined in three aborted mid-trimester fetuses with a normal karyotype. In all these cases in theconnectiv tissue of the wall of (pseudo)cysts there were angiomatous capillary nets. The fluidfilled cavities were not lined by any epithelium The ependymal lining was present only on theouter surface of the (pseudo)cysts. The choroid plexuses (pseudo)cysts represent a temporarilydevelopmental anomaly affecting vessels of choroid plexuses.

Key words:
ultrasonograph, pseudocysts, choroid plexuses


Autoři: I. Kraus 1;  J. E. Jirásek 2
Působiště autorů: Gynekol. -porod. klinika 3. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 2 Ústav pro péči o matku a dítě Praha-Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyreisl CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 340-342
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zkoumání cyst choroidních plexů diagnostikovaných ultrazvukem.Pracoviště: Gynek.-porod. klinika 3. LF UK a FNKV Praha, ÚPMD Praha.Kazuistika: Cysty choroidních plexů diagnostikované ultrazvukovým vyšetřením byly studoványu třech potracených plodů s normálním karyotypem v průběhu druhého a na počátku třetíhotrimestru. Ve všech třech případech byly přítomny ve vazivu stěny pseudocyst angiomatózníkapilární sítě. Tekutina byla akumulována v dutině bez epiteliální výstelky. Zevní povrch pseudo-cyst byl lemován ependymálním plochým jednovrstevným epitelem. Pseudocysty choroidních ple-xů představují vývojovou arteriovenózní anomálii cév těchto pletení.

Klíčová slova:
ultrazvukové vyšetření, pseudocysty, chroroidní plexy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se