Vliv polohy rodičky v I. porodní době nakyslíkovou saturaci (SpO2) matky a plodua na krevní tlak matky


Effect of the Position of the Mother during the FirstStage of Labor on Oxygen Saturation of the Mother(SpO2) and Foetus and on the Blood Pressure of theMother

Objective:
The aim of the study was to evaluate the impact of maternal body position during thelabour on the a foetal and maternal SpO2 and the maternal blood pressure values.Typ of Study: Open prospective.Setting: 1 st Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Masaryk University,Brno, Czech Republic.Methods: 20 patients were enrolled in the study. They had to meet the following criteria: writteninformed consensus, no-risk pregnancy of 39. - 40. weeks, vertex presentation, ruptured mem-branes. CTG and SpO2 of the mother and the foetus and maternal blood pressure were monitoredsimultaneously in 10 min intervals in supine position, left and right side during the 1 st stage oflabour. For foetal SpO2 values registration intrapartum foetal pulse oximeter N-400 was used.Results: No changes in maternal SpO2, FSpO2 values were revealed in the three body positionsand maternal blood pressure.Conclusion: In no-risk pregnancies the maternal body position has no impact on foetoplacentalperfusion manifested by the changes in FSpO2. Thus the mother in labour can choose any hori-zontal body position without risking the disturbances in foetal oxygen supply.

Key words:
oxygen saturation (SpO2), intrapartum foetal pulse oximetry (IFPO), maternal body


Autoři: A. Roztočil;  J. Miklica;  M. Kučera;  P. Ventruba;  P. Kachlík
Působiště autorů: I. gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 298-301
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle studie:
Prokázat vliv polohy těla rodičky v první době porodní na kyslíkovou saturaci matkya plodu a na krevní tlak matky.Typ studie: Prospektivní otevřená klinická studie.Název a sídlo pracoviště: I. gynekologicko-porodnická klinika MU, Brno, Česká republika.Metodika: V období 1. 6. - 30. 9. 1999 byla u 20 rodiček sledována kyslíková saturace matkya plodu a krevní tlak matky v 10minutových intervalech v poloze na zádech na levém a na pravémboku. Podmínky zařazení pacientky do souboru byly písemný souhlas těhotné, fyziologická jed-noplodá gravidita, 39. - 41. týden těhotenství, poloha podélná hlavičkou, nález na brance 2 cm -zánik branky a odteklá širá plodová voda.Výsledky: Neprokázaly změny způsobené polohou rodičky na kyslíkovou saturaci matky, plodua na krevní tlak matky.Závěr: Závěrem je možné konstatovat, že u zcela fyziologického těhotenství neovlivňuje v prvnídobě porodní poloha matky fetoplacentární perfuzi, která by se projevila změnami v SpO2. Rodič-ka může tím pádem zaujmout jakoukoliv horizontální polohu, aniž by ohrozila zásobení kyslíkemplodu.

Klíčová slova:
kyslíková saturace (SpO2), intrapartální fetální pulzní oxymetrie (IFPO), poloha

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se