Hyperandrogenní syndrom (syndrompolycystických vaječníků) - terminologie,historie, prevalence, etiologie, genetika


Hyperandrogenic Syndrome (Polycystic OvariesSyndrome) - Terminology. History. Prevalence.Etiology. Genetics

The submitted review deals with the problem of hyperandrogenic syndrome (formerly polycysticovary syndrome). With regard to the scope of the problem the paper was divided into three parts.The article contains also hitherto unpublished data on the history of the disease, a critical viewon the differential diagnosis and evaluation of diagnostic criteria and recent views on late risksand possible treatment.

Key words:
hyperandrogenic syndrome, differential diagnosis, treatment


Autoři: D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 292-297
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrný článek podává přehled problematiky hyperandrogenního syndromu (dříve syndrom po-lycystických vaječníků). Vzhledem k rozsahu problematiky byla práce rozdělena do třech částí.Součástí článku jsou dosud nepublikovaná data o historii onemocnění, kritický pohled na diferen-ciální diagnostiku a na hodnocení diagnostických kritérií a recentní pohled na pozdní rizikaa možnosti léčby.

Klíčová slova:
hyperandrogenní syndrom, diferenciální diagnostika, léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se