Imunoterapie – perspektivy využití v léčběovariálních karcinomů


Immunotherapy – Perspectives of Application in theTherapy of Ovarian Carcinomas

Objective:
To summarise recent knowledge and clinical studies of immunotherapy in the treatmentof malignant ovarian epithelial tumors.Design: A literature review.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Charles University Prague, 2nd MedicalFaculty, University Hospital Motol. Department of Immunology Charles University Prague, 2ndMedical Faculty, University Hospital Motol.Abstract: Combination of surgery and chemotherapy has been the usual standard of therapeuticprotocols in ovarian cancer patients. However, this therapy is still not suffi cient to eliminateall of the tumour cells. Immunotherapy seems to be an effective approach in combination withsurgery and chemotherapy. Immunotherapy includes three types of strategies: cytokine therapy,monoclonal antibody therapy and vaccine therapy, especially vaccines with dendritic cells. Allof them are shortly reviewed in this article. IFNα, IFNγ, IL-2, GM-CSF are examples of cytokinetherapy. Representatives of monoclonal antibody therapy include trastuzumab (monoclonalantibody against HER-2/neu peptide, MAb B.43.13 (antibody against CA 125), or radiolabeledantibody – pemtumomab (90Yttrium-CC49). Cancer vaccination is used in experiments becauseit should be effective in presenting tumour cells as foreign cells to effector cells of the immunesystem. Otherwise, tumour cells are not usually recognised by the immune system as dangerouscells. The effi ciency of immunotherapy depends on tumor size and previous therapy. It seems tobe effective in potentiation of primary chemotherapy or as a consolidation treatment of minimalresidual disease. Immunotherapy is still at the experimental level, but in the future it could bea useful part of protocols for the treatment of ovarian cancer.

Key words:
immunotherapy, ovarian cancer, primary therapy, consolidation therapy


Autoři: K. Zapletalová 1,2;  Z. Tobiasová 2;  R. Špíšek 2;  L. Rob 1 ;  J. Bartůňková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí a klinických studií o využití imunoterapie v komplexníléčbě ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ústavimunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha.Souhrn: Současným standardem léčby ovariálních karcinomů je kombinace operace a chemoterapie.Tato léčba však nedokáže eliminovat všechny nádorové buňky. Jedním z efektivních přístupůby mohla být imunoterapie v kombinaci se standardní léčbou. Její výzkum zahrnuje využití cytokinů,protilátek a protinádorové vakcinace. Cytokiny užívané ve výzkumu jsou IFN α, IFN γ, IL-2,GM-CSF. Monoklonální protilátky působí jako „zvýrazňovače“ nádorových buněk pro cytotoxickéimunitní buňky, např. trastuzumab – protilátka proti HER-2/neu (Herceptin), MAb B.43.13 – protilátkaproti CA 125 (OvaRex) nebo v radioimunoterapii jako nosné médium cílené na nádorový antigen– pemtumomab (90Yttrium-CC49). Protinádorová vakcinace spočívá ve stimulaci imunitníchbuněk k vyšší reaktivitě proti nádoru aplikací buněk prezentujících nádorové antigeny. Používajíse nejčastěji dendritické buňky, dále stimulované imunitní buňky získané přímo z nádoru (tumorinfi ltrující makrofágy či lymfocyty), nebo přímo geneticky upravené nádorové buňky zbavené svéproliferační aktivity. Účinnost imunoterapie je ovlivněna velikostí nádoru v době imunoterapiea předchozí léčbou. Je doprovázena nízkou toxicitou. Imunoterapie má zřejmě perspektivy v potenciaciúčinku primární chemoterapie nebo v konsolidační léčbě minimální reziduální nemoci.Její význam v současné době ověřují klinické studie.

Klíčová slova:
imunoterapie, ovariální karcinom, primární léčba, konsolidační léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se