Vliv hormonální antikoncepce na hladinuvitaminů v organismu


Infl uence of Contraception on the Levels of Vitaminsin the Organism

Objective:
To summarize the effect of hormonal contraceptive on the level of some vitamins.Subjects: A literature review.Setting: Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Kralove.Summary: Administration of hormonal contraceptive increase the levels of retinol and 25-hydroxyvitaminD, on the contrary it decreases plasmatic concentration of beta-carotene, transcobalamin,and vitamin E. Results of the evaluation of the level of vitamin C and its interaction withethinylestradiol with consecutive effect are non-uniform. Some alteration of levels of nutrientswas determinated in women during administration of post climacteric hormonal therapy (decreasedplasmatic level of cobalamin and increased level of vitamin D). Alterations of the level ofvitamins are small-scale, administration of this steroid is safe from this point of view.

Key words:
hormonal contraceptive, retinol, 25-hydroxyvitamin D, beta-carotene, transcobalamin,vitamin E, vitamin C, pyridoxine


Autoři: M. Hronek;  G. Poljaková
Působiště autorů: Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, vedoucí katedry doc. RNDr. V. Semecký, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 397-401
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných poznatků o vlivu hormonálních kontraceptiv na hladiny některýchvitaminů.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové.Metodika: Rešerše studií a publikací z medicínských databází.Závěr: Aplikace steroidních kontraceptiv zvyšuje hladinu retinolu a 25-hydroxyvitaminu D, naopaksnižuje plazmatickou koncentraci beta-karotenu, transkobalaminu a vitaminu E. Výsledkyhodnocení hladin vitaminu C a jeho interakcí s ethinylestradiolem s následným snížením účinkuorální antikoncepce jsou nejednotné. Některé změny hladin nutrientů byly pozorovány takéu žen během postklimakterické hormonální terapie (snížená plazmatická hladina kobalaminua zvýšená hladina vitaminu D). Protože změny hladin vitaminů jsou relativně malé, je možnéaplikaci těchto steroidů z tohoto pohledu považovat za bezpečnou.

Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, retinol, 25-hydroxyvitaminu D, beta-karoten, kobalamin,vitamin C, vitamin E, pyridoxin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se