Proteomics a jeho význam progynekologickou onkologii


Proteomics and its Importance for GynecologicalOncology

Objective:
Analysis of contemporary knowledge of proteomics and its aplication in diagnostics ofovarian cancer and other malignant tumours.Design: Review article.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 1st Faculty of Medicine, Charles University,Prague.Method: An overview of published data.Conclusion: Proteomics deals with the analysis of proteins present in the organism in normal andpathologic conditions. Protein expression is characteristic of particular types of cells and tissues.The main improvement of protein analysis in clinical practice is early diagnostics of oncologicaldiseases and specifi cation of prognosis.

Key words:
proteomics, ovarian cancer


Autoři: J. Lacheta;  D. Cibula;  P. Freitag;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o proteomics a jeho využití v diagnostice karcinomu ovariaa jiných zhoubných nádorů.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Přehled publikovaných dat.Závěr: Proteomics se zabývá analýzou bílkovin přítomných v organismu za normálních i patologickýchpodmínek. Exprese proteinů je charakteristická pro jednotlivé typy buněk a tkání. Hlavnímvyužitím analýzy bílkovin v klinické praxi je časná diagnostika onkologických onemocněnía zpřesnění jejich prognózy.

Klíčová slova:
proteomics, karcinom ovaria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se