Schistosomóza pohlavního ústrojí žen


Schistosomiasis of the Female Genital Tract

Objective:
Female genital tract disorders as a possible complication of schistosomiasis.Design: Literatury review focused on pathogenesis and clinical symptoms of female genital schistosomiasis(FGS) including diagnosis and therapy of the disease.Setting: National Reference Laboratory for Tissue Helminthoses, Prague.Methods: An analysis of literatury data dealing with the health hazards due to bathing in naturalfreshwater bodies in tropics and subtropics.Results: Intestinal and urinary schistosomiasis are occasionaly detected in the Czech Republic,therefore, genital form of the disease in females cannot be excluded in gynecological practice.Conclusion: Until the present time the disease represents an uncommon fi nding in the routinegynecological practice in Europe and, due to a variety of symptoms which accompany FGS, thediagnosis of the disease can be delayed. As the number of immigrants from endemic countriesas well as the number of travellers to these regions arises in the Czech Republic at present, thepaper, therefore, summarises recent parasitological, clinical and epidemiological characteristicsof female genital schistosomiasis.

Key words:
schistosomiasis, genital infection, female, literatury review


Autoři: L. Kolářová 1,2;  V. Němečková 2;  J. Špaček 3;  M. Főrstl 4
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy IPVZ, Praha, vedoucí RNDr. L. Kolářová, CSc. 2Ústav lékařské mikrobiologie, 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Bednář, CSc. 3Porodnická a gynekologická klinika, LF UK, Hradec Králové, přednosta doc 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 413-420
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Infekce pohlavního ústrojí žen jako možná komplikace schistosomózy. Typ studie: Literární přehled zabývající se patogenezí, klinickými projevy, diagnostikou a terapiíschistosomózy pohlavního ústrojí žen.Název a sídlo pracoviště: Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy IPVZ, Praha.Metodika: Analýza retrospektivních literárních údajů zabývajících se zdravotními komplikacemi,které mohou vzniknout po koupání v přírodních vodních zdrojích tropů a subtropů.Výsledky: S ohledem na skutečnost, že střevní a močová schistosomóza je do České republikyimportována a byla opakovaně zjištěna jak u osob pocházejících z endemických oblastí, tak u našichobčanů, kteří tyto oblasti pouze navštívili, je možné, že bychom se s touto formou infekce,která postihuje pohlavní ústrojí žen, mohli setkat i v gynekologické praxi.Závěr: Schistosomóza pohlavního ústrojí žen je onemocněním, se kterým se v Evropě setkávámedoposud poměrně zřídka. Určité opomíjení této formy schistosomózy je pravděpodobně důsledkemmnohotvárnosti symptomů, které infekci doprovázejí. Z tohoto důvodu předkládáme souhrnrecentních znalostí o patobiologii, klinických projevech a epidemiologii nákazy.

Klíčová slova:
schistosomóza, pohlavní ústrojí, žena, literární přehled

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se