Stav dětí po asistované reprodukciv České republice za období let 1995-1999


Condition of Children after Assisted Reproductionin the Czech Republic in the Period of 1995-1999

Introduction and Problem:
Since the introduction of in vitro fertilization (IVF) there has beencontinuing discussion on possible genetic defects and malformations in children in connectionwith the technique of assisted reproduction. These data have not been so far analyzed in the all--state scale of the Czech Republic and our contribution thereby contributes by present complexanalysis of the data to the knowledge of this problem in this country.Material and Methods: The paper analyzes data of children from IVF Registry for the years 1995-1998 and compares the results obtained with those of children born after spontaneous pregnancyin the Czech Republic in the period of 1995-1999. The incidence of inborn defects in children bornafter IVF methods has been confronted with data from the VV Registry after spontaneous conception.It is a retrospective analysis of individual anonymous data.Results: In the period of 1995-1998 there were 3.782 successful pregnancies after IVF, which endedby successful delivery of the children. In the period of 1995-1999, 367735 children were born in theCzech Republic on the whole. In the total number of 3.782 successful pregnancies, 5.126 childrenwere born, 5.108 being born alive and were stillborn. The frequency of children having been deliveredwith an inborn defect were 2.98 % in the IVF children and 2.77% in other born children, thedifference not being statistically signifi cant.Conclusion: The analysis of our cohort of IVF children has not revealed increased rate of inborndefects in comparison with children born after spontaneously conception.

Key words:
assisted reproduction, genetic defect, malformations


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Rychtaříková 5;  T. Mardešić 6,7;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 8
Působiště autorů: Ústav pro péči o maku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologie a porodnictví, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, PhD. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayer 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (5): 358-365
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod a problematika:
Od zavedení in vitro fertilizace (IVF) se diskutuje o potenciálním riziku genetickýchdefektů a malformací u dětí v souvislosti s technikou asistované reprodukce. V Českérepublice dosud nebyla celorepublikově tato data analyzována, a naše práce tak přispívá komplexníanalýzou dat ke znalosti této problematiky na území ČR.Materiál a metodika: V naší práci jsou analyzována data o dětech z Registru IVF za roky 1995až 1998 a získané výsledky jsou porovnány s dětmi narozenými po spontánním otěhotnění v ČRv období 1995-1999. Výskyt vrozených vad u dětí počatých po metodách IVF je konfrontováns daty z Registru VV po spontánním otěhotnění. Jde o retrospektivní analýzu individuálníchanonymizovaných dat.Výsledky: V období 1995-1999 se v ČR celkem narodilo 367 735 dětí. V období 1995-1998 bylo v ČRcelkem 3782 úspěšných těhotenství po IVF, které skončily narozením dítěte (dětí). Z celkovéhopočtu 3782 úspěšných těhotenství pro IVF se narodilo 5126 dětí, z čehož bylo 5108 dětí živě a 18mrtvě narozených. Četnost dětí s vrozenou vadou byla v souboru IVF 2,98 % a v souboru ostatníchnarozených pak 2,77 % (statisticky nevýznamné).Závěr: V našem souboru se nenalezlo zvýšení výskytu vrozených vad ve srovnání se spontánněpočatými dětmi (normální populací).

Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, genetické defekty, malformace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se