Akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 369-373
Kategorie: Zprávy

Katedra gynekologie a porodnictví

Katedra gynekologie a porodnictví
ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 - Podolí
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., tel. 296 511 200, 296 511 833, fax 296 511 296, e mail: sekretariat@upmd.cz

206002101 Specializační modulární kurz – Fetomaternální medicína

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Těhotenství. Prenatální diagnostika. Porod a šestinedělí. Ultrasonografická diagnostika. Neonatologie. Legislativní, právní a etické otázky v porodnictví.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., doc. MUDr. Z. Straňák, CSc., MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. E. Kučera, CSc., MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 6.9.2010 – 10.9.2010

206002102 Specializační modulární kurz – Gynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Gynekologická endokrinologie. Gynekologická onkologie. Operační gynekologie. Urogynekologie. Neplodnost. Plánované rodičovství. Záněty v gynekologii. Legislativní, právní a etické otázky oboru gynekologie.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. L. Krofta, CSc.,
 • MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc.,
 • MUDr. I. Kučerová, MUDr. J. Řezáčová,
 • MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner,
 • MUDr. F. Hron, MUDr. E. Kašíková
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 13.9.2010 – 17.9.2010

206002103 Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací. Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci laparoskopických operací.
 • Vedoucí: MUDr. J. Hanáček,
 • MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • 11.11.2010

206002104 Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla

 • Určeno pro gynekology a cytotechnology.
 • Program: Komplexní přístup v prevenci karcinomu děložního hrdla. Prebioptické metody. Nové trendy ve vývoji screeningových programů. Praktické prezentace kolposkopických a cytologických nálezů. Základy LASER operativy v gynekologii.
 • Vedoucí: MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka,
 • MUDr. A. Havránková, MUDr. V. Hejda,
 • MUDr. M. Verner
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 7.10.2010

206002105 Workshop – Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie

 • Určeno pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Etiologie a patogeneze závažných forem poporodní hemoragie. Anatomie pánevních cévních struktur a jejich variabilita. Praktická prezentace topografické anatomie pánve a retroperitonea. Prezentace operačních technik v terapii závažných forem poporodní hemoragie (ligatura hypogastrických arterií, postpartální hysterektomie). Aktivní účast na operacích v oblasti retroperitonea.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka,
 • MUDr. E. Kučera, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. D. Kachlik, Ph.D.,
 • prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 4 000,- Kč
 • 4.11.2010 – 5.11.2010

206002106 Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

 • Určeno pro gynekology, lékaře před atestací v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína a pro psychology.
 • Program: Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce. Praktická část – aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer.
 • Vedoucí: MUDr. J. Řezáčová, MUDr. P. Darebný
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 200,- Kč
 • 3.11.2010

206002107 Kurz – Akutní stavy v porodnictví

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.
 • Program: Diagnostika a léčba život ohrožujících stavů v průběhu gravidity, porodu a šestinedělí. Nejčastější příčiny závažné fetomaternální morbidity a mortality. Současný vývoj. Možnosti prevence. Mezioborová spolupráce. Využití komplementárních metod v řešení kritických stavů. Praktická aplikace kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýzy a ultrasonografie v diagnostice fetální hypoxie. Prezentace kazuistik, interaktivní řešení klinických otázek.
 • Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. P. Křepelka, MUDr. P. Velebil, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • 9.12.2010 – 10.12.2010

206002108 Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rámci kontinuálního vzdělávání.
 • Program: Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad plodu. Nové markery I. trimestru.
 • Hodnocení morfologie plodu v I. a II. trimestru, doporučení FMF. Význam dopplerovských vyšetření v I. trimestru. Kazuistiky – výběr některých vrozených vad plodu. Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.
 • Ultrazvuk a rizikové těhotenství. Placenta praevia a poruchy placentace. Význam cervikometrie u jednočetných a vícečetných gravidit. Dvojčetné těhotenství – diagnostika “twin to twin transfusion syndromu”, ultrasonografická kritéria růstové retardace plodu, indikace k ukončení těhotenství.
 • Aloimunizace – algoritmus vyšetření. Kazuistiky.
 • Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.
 • Vedoucí: MUDr. I. Kučerová, MUDr. L. Krofta, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 10.12.2010

206002109 Kurz – Porodní asistentka v péči o rizikovou rodičku

 • Určeno pro porodní asistentky.
 • Program: Maternální morbidita a mortalita, nejčastější porodnická rizika. Zásady diferencované péče v těhotenství a za porodu. Úkol porodní asistentky v identifikaci rizik. Organizace péče o rizikový porod.
 • Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,
 • doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., Bc. P. Mrázová,
 • Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,
 • MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 20.11.2010

206002110 Kurz – Praktická onkogynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru onkogynekologie, gynekology se zájmem o obor onkogynekologie, klinické onkology.
 • Program: Aktuální léčba gynekologických malignit. Prezentace a rozbor kazuistik.
 • Prezentace radikálních operačních výkonů.
 • Vedoucí: MUDr. P. Šafář, CSc.,
 • MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 20.10.2010

206002111 Kurz endoskopie v diagnostice a léčbě patologií dělohy

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví, lékaře s odbornou způsobilostí ve specializační přípravě oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Benigní a maligní onemocnění dělohy, epidemiologie a symptomatologie. Místo endoskopie v diagnostice a léčbě specifických poruch dělohy. Videoprezentace.
 • Vedoucí: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 15.10.2010

206002112 Kurz – Praktická urogynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru urogynekologie, gynekology se zájmem o obor urogynekologie.
 • Program: Anatomie podpůrných a závěsných struktur pánevního dna. Zobrazovací techniky, MRI, 3D. Vyšetřovací metody v urogynekologii a jejich praktická aplikace. Konzervativní a operační léčba inkontinence moči a prolapsu pánevních orgánů. Videoprezentace. Rozbor kazuistik.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. M. Otčenášek, CSc.,
 • MUDr. E. Kašíková, MUDr. M. Krčmář
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 22.11.2010

206002113 Kurz – Praktické porodnictví

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru perinatologie a fetomaternální medicína, gynekology se zájmem o obor porodnictví.
 • Program: Prenatální diagnostika, praktická aplikace vyšetřovacích metod. Péče o vysoce rizikovou graviditu. Rozbor kazuistik.
 • Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. I. Kučerová,
 • MUDr. L. Krofta, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 3.12.2010

206002114 Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Gynekologicko-porodnická ultrasonografie, včetně geneticky zaměřených vyšetření.
 • Školitel: MUDr. I. Kučerová
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 16.9.2010
 • 21.10.2010

206002115 Odborná stáž v porodnictví

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, prenatální péče v perinatologickém centru, spolupráce porodníků s neonatology.
 • Školitel: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 2.12.2010

206002116 Odborná stáž – Operační gynekologie, urogynekologie

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Operativa v urogynekologii a při sestupu rodidel.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. M. Otčenášek, CSc.,
 • MUDr. E. Kašíková
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 3.11.2010
 • 18.11.2010

206002117 Odborná stáž v gynekologii – Cervikální patologie

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Patologie děložního hrdla a jeho chirurgické ošetření. Technika jehlové konizace.
 • Školitel: MUDr. R. Turyna
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 29.9.2010
 • 24.11.2010

206002118 Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Laparoskopická a hysteroskopická diagnostika a operativa. Videoprezentace.
 • Peroperační a pooperační komplikace.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • 18.10.2010
 • Školitel: MUDr. J. Hanáček
 • 11.11.2010
 • 9.12.2010

206002119 Odborná stáž – Operační techniky císařského řezu

 • Určeno pro gynekology a porodníky.
 • Program: Aktivní účast na porodnických operacích. Prezentace a nácvik techniky císařského řezu “Misgav-Ladach.”
 • Školitel: MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 500,- Kč
 • 12.11.2010

206002120 Odborná stáž – Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Ambulantní hysteroskopická diagnostika a operativa. Nové techniky.
 • Peroperační a pooperační komplikace.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • Školitel: MUDr. J. Hanáček
 • 9.9.2010
 • 7.10.2010
 • Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • 25.10.2010
 • 6.12.2010

206002121 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

 • Určeno pro neonatology a porodníky.
 • Program: Primární zajištění novorozence.
 • Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.
 • Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 14.9.2010
 • 12.10.2010
 • 9.11.2010
 • 14.12.2010

220202103 Kurz – Hormonální antikoncepce (HAK) u dospívajících

 • Určeno pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, gynekology a dorostové lékaře.
 • Program: Indikace hormonální antikoncepce v dospívání, trombotické komplikace HAK.
 • Akce je pořádaná za účasti předních hematologů, gynekologů a dorostových lékařů a mělo by z ní vyplynout jasné doporučení, jak postupovat při preskripci HAK z pozice dětského lékaře a dětského gynekologa.
 • Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 22.10.2010

Subkatedra dětské gynekologie

Subkatedra dětské gynekologie
FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.,
tel. 224 438 200, fax 224 438 220, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

206102101 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii I.

 • Určeno pro gynekology, kteří začínají se vzděláváním a erudicí v dětské gynekologii.
 • Program: Anatomie a fyziologie reprodukční soustavy v dětství a v dospívání.
 • Vyšetřování a ošetřování v gynekologii dětí a dospívajících. Vaginoskopie.
 • Ultrazvukové vyšetřování v dětské gynekologii. Základy hormonální poševní cytologie. Forenzní dětská gynekologie.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

206102102 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii II.

 • Určeno pro lékaře v pokročilém výcviku v dětské gynekologii.
 • Program: Prohloubení znalostí v dětské gynekologii, vyšetřování a ošetřování dětí, průběžný test znalostí (IFEPAG I a II), zadání tématu atestační práce a konzultace její přípravy.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

206102103 Odborná stáž v dětské gynekologii pro pediatry

 • Určeno pro pediatry v přípravě k atestaci z pediatrie anebo z praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Program: Základy anatomie a funkce reprodukční soustavy u dětí a dospívajících.
 • Vyšetřování a ošetřování dětských rodidel.
 • Základy funkční poševní cytologie, základy ultrazvukového vyšetřování, test znalostí IFEPAG I.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

Subkatedra reprodukční medicíny

Subkatedra reprodukční medicíny
FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.,
tel. 261 711 606, fax 261 711 585, e-mail: pronatal@mbox.vol.cz

206202101 Kurz – Nové poznatky v reprodukční medicíně

 • Určeno pro všechny lékaře, biology a ostatní pracovníky v oboru reprodukční medicína.
 • Program: Luteální fáze – nové poznatky. Nové postupy v ovariální stimulaci. Ageing male a reprodukční aspekty. Reprodukční turistika.
 • Psychosociální aspekty neplodnosti.
 • Kryokonzervace.
 • Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 11.11.2010

Subkatedra sexuologie

Subkatedra sexuologie
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,
tel. 224 968 232, 224 968 233, fax 224 968 233, e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

206302101 Kurz – Mužská plodnost a její poruchy

 • Určeno pro sexuology, gynekology, urology, dermatovenerology, praktické lékaře.
 • Program: Fyziologie a patofyziologie pohlavního zrání muže. Fyziologie a patofyziologie spermiogeneze. Sexuální dysfunkce jako faktor infertility páru. Spermiologické vyšetření a jeho interpretace. Vedení infertilního páru. Možnosti moderních technologií asistované reprodukce při léčení poruch mužské plodnosti. Medikamentózní terapie poruch plodnosti muže.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: IPVZ , Praha 4, Budějovická 15
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 2.10.2010

206302102 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci ze sexuologie.
 • Program: Ambulantní a ústavní sexuologická péče v celém rozsahu, spermiologická laboratoř, spermabanka, samostatná práce s dysfunkčními pacienty a sexuálními delikventy. Vypracování a obhajoba seminární práce z oboru.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • 15.11.2010 – 10.12.2010

206302103 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z dermatovenerologie.
 • Program: Klinická stáž v sexuologické ambulanci, spermiologické laboratoři, spermabance, vyšetření a hodnocení spermiogramu.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 4 dny

206302104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro gynekology se zájmem o reprodukční medicínu a sexuální problémy pacientek.
 • Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí u žen, vyšetřování a terapie poruch plodnosti, spermiologická laboratorní diagnostika, sexuální poradenství, sexuální výchova.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 20.9.2010 – 1.10.2010

206302105 Odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.
 • Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 11.10.2010 – 22.10.2010

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se