XXII. evropský kongres perinatální medicínyGranada, Španělsko


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 364
Kategorie: Původní práce

Ve dnech 26.5. – 29.5. 2010 se konal XXII. evropský kongres v perinatální medicíně pořádaný Evropskou asociací perinatální medicíny. Po velmi úspěšném kongresu v Praze v roce 2006 a Istanbulu v roce 2008 zavítali perinatologové tentokrát do španělské Granady. Mezi více než 1800 přihlášenými učastníky nechybělo ani 22 lékařů z České republiky.

První den probíhaly pre-kongresové kurzy, rozdělené do několika nosných témat se zaměřením na akutní stavy v porodnictví, resuscitaci v neonatologii, operační porody, epidemiologii v perinatologii atd. Hlavní program začínal o den později. Vedle programu v centrálním sále Garcia Lorca probíhalo současně několik satelitních přednášek, které se bohužel časově překrývaly, takže nebylo možné zúčastnit se všech zajímavých vybraných témat. Vedle témat určených více pro porodníky či neonatology byla část programu vyhrazena jak porodním asistentkám, tak neonatologickým sestrám. Dále probíhaly lokální sympozia vedená ve španělském a portugalském jazyce.

Úvodní den kongresu byl věnován „Gaps in evidence in modern perinatology“. Obezitou těhotných a jejich perinatologickými výsledky se zabýval Y. Yogev z Izraele. Zajímavé sdělení na téma výsledků perinatologických statistik jednotlivých evropských zemí měl J. Nijhuis z Holandska. Podotkl, že mnohdy díky různé legislativě jednotlivých zemí v evidenci porodů a potratů porovnáváme neporovnatelné a výsledky jsou často zavádějící. Nicméně neuspokojivé výsledky Europeristatu I a II pro Holandsko vyvolalo obrovský zájem vládních činitelů se snahou o rozbor příčin vyšší perinatální úmrtnosti než v jiných evropských zemích. IUGR, LBW a významu dopplerometrických měření k managementu vedení těhotenství se zabývalo sdělení G. Viessera z Holandska.

Na závěr prvního dne probíhalo sympozium na téma postpartální krvácení. V bloku přednášek na toto téma největší diskusi zaznamenalo sdělení Z. Alfirevice z Anglie „Post partum haemorrhage: what if uterotonics and surgary are not enough?“ Probíralo se postavení Misoprostolu v managementu postpartálního krvácí jak v rozvinutém, tak rozvojovém světě. Účastníci se shodli, že Misoprostol není lékem určeným k prevenci postpartálního krvácení, kdy lékem číslo jedna je stále Oxytocin. Misoprostol by měl být rezervován pro terapii krvácení, jestliže jiné metody selžou. Nedošlo k jasné shodě, zda Misoprostol by měl být ženám v rozvojovém světě volně distribuován před porodem s poučením o jeho užití po porodu z důvodu možných nežádoucích vedlejších účinků s fatálním průběhem.

Chybám v léčbě postpartálního krvácení se věnovalo satelitní sympozium následující den. T. Draycott z Anglie se věnoval ve svém sdělení multioborové spolupráci zvládnutí postpartálního krvácení a speciálnímu tréninkovému softwaru na výcvik lékařů v terapii postpartálního krvácení. Tento program je volně k dispozici na www. prompt-course.org. Umožní lékařům natrénovat si jednotlivé modality terapie „na nečisto“. Podle jeho mínění je nutné sjednotit široce užívané definice postpartálního krvácení, zpřesnit odhadované ztráty krve a nepodceňovat kardiovaskurní příznaky jako nejdůležitější kritérium k rychlé detekci závažnosti postpartálního krvácení.

Následující den zazněla zajímavá přednáška v bloku zabývajícím se předporodní péčí o vícečetná těhotenství. K.E.A. Hack z Holandska se věnoval monitoraci monochoriálních dvojčat a timingu jejich porodu, kdy doporučuje u nekomplikovaného průběhu těhotenství vyčkat s ukončením těhotenství 37. t.g., jelikož po 32. t.g. se těhotenské ztráty již významně nezvyšují. Podotkl, že veškerá publikovaná data jsou relativně malé observační studie, kdy riziko úmrtí po 32. t.g. se pohybuje mezi 0 % až 2,9 %. Problematické je rovněž definovat „nekomplikovaný průběh těhotenství“. Zdůraznil, že přes naši veškerou péči jsou mnohdy těhotenské ztráty nepředvídatelné.

Velice uvolněnou přednášku na téma sex v těhotenství měl D. Ferine z Kanady, kdy si všímal, jakými doporučeními vybavujeme naše těhotné v souvislosti s pohlavním stykem. Upozornil, že naše názory se spíše opírají o mýty a pověry než o seriózní medicínu. Na druhou stranu provádět na dané téma jakékoliv studie bude velmi obtížné, jelikož jsme odkázáni pouze na kolekci anamnestických dat, která v souvislosti se sexem budou velmi zavádějící.

Odpoledne bylo vyhrazeno otázce užívání progesteronu v souvislosti s prevencí předčasného porodu, těhotenství po porodu mrtvého plodu, možnostem časné predikce preeklampsie atd.

Je velmi potěšující konstatovat, že čeští lékaři měli několik prezentací jak v hlavním programu, tak také byli autory spousty prezentací v poster sekci. Taktéž opakovaně zaznělo, že naše výsledky jsou na vysoké evropské úrovni.

Třídenní maratón přednášek byl slavnostně ukončen v sobotu s přáním brzkého setkání na XXIII. evropském kongresu perinatální medicíny, tentokrát v Paříži v roce 2012.

MUDr. Igor Michalec
Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se