Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen


Guideline for prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women

Events following which anti-D immunoglobulin should be given to all RhD negative women with no anti-D antibodies: First trimester indications (50 μg) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (100 μg) – amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric haemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (250 μg); Delivery of an RhD positive infant * (100 μg); Minimal dose: before 20 weeks gestation - 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation ** - 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer anti-D immunoglobulin (IgG anti-D) within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum.; FMH (fetomaternal haemorrhage) - If the amount of fetal erythrocytes which entered the maternal circulation is quantitatively determined, administration of 10 μg IgG anti-D per 0.5 ml of fetal erythrocytes or 1 ml of whole blood is indicated.

*also if the RhD type of the infant has not been determined or is in doubt, **in conjunction with a test to assess the volume of any fetomaternal hemorrhage.


Autoři: M. Lubušký 1,2;  M. Procházka 1;  O. Šimetka 3;  I. Holusková 4
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 2;  Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, přednosta MUDr. Ondřej Šimetka 3;  Transfúzní oddělení FN Olomouc, přednosta MUDr. Dana Galuszková, Ph. D., MBA 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 323-324

Souhrn

Events following which anti-D immunoglobulin should be given to all RhD negative women with no anti-D antibodies: First trimester indications (50 μg) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (100 μg) – amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric haemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (250 μg); Delivery of an RhD positive infant * (100 μg); Minimal dose: before 20 weeks gestation - 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation ** - 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer anti-D immunoglobulin (IgG anti-D) within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum.; FMH (fetomaternal haemorrhage) - If the amount of fetal erythrocytes which entered the maternal circulation is quantitatively determined, administration of 10 μg IgG anti-D per 0.5 ml of fetal erythrocytes or 1 ml of whole blood is indicated.

*also if the RhD type of the infant has not been determined or is in doubt, **in conjunction with a test to assess the volume of any fetomaternal hemorrhage.

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno v souladu s poznatky Evidence Based Medicine a výsledky řešeného grantového projektu „Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemoragie při porodu“.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 3. 6. 2010.

Události, při kterých by měl být podán anti-D imunoglobulin RhD negativním ženám, nejsou-li u nich již přítomny protilátky anti-D:

 • Indikace v 1. trimestru (50 μg):
  • umělé ukončení těhotenství,
  • samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní,
  • operace mimoděložního těhotenství,
  • biopsie choria z genetické indikace,
  • evakuace molární gravidity.
 • Indikace ve 2 a 3. trimestru (100 g):
  • amniocentéza,
  • kordocentéza,
  • jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie,
  • indukovaný abort,
  • intrauterinní úmrtí plodu,
  • pokus o zevní obrat konce pánevního,
  • břišní poranění,
  • porodnické krvácení.
 • Antepartální profylaxe ve 28. týdnu (1 x 250 μg)
 • Porod RhD pozitivního plodu * (100 μg)

Minimální dávka:

 • před 20. týdnem těhotenství 50 μg (250 IU)
 • po 20. týdnu těhotenství ** 100 μg (500 IU)

Načasování: co nejdříve ale nejpozději do 72 hodin po události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní po porodu.

FMH (fetomaternání hemoragie)

Je-li provedeno kvantitativní stanovení množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, je indikováno podání 10 μg IgG anti-D na 0,5 ml fetálních erytrocytů nebo 1 ml plné krve.

Vysvětlivky

* i v případech, kdy RhD fenotyp plodu není znám

** současně by měl být stanoven objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc


Zdroje

1. Ľubušký, M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. Postgrad Med, 2010, 12 (2), s. 194-198.

2. Ľubušký, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Prakt Gyn, 2008, 12 (2), s. 100-103.

3. Ľubušký, M., Procházka, M., Krejčová, L., et al. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes Gynek, 2006, 71 (3), s. 173-179.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se