Gynekologické zhoubné novotvary v Českérepublice v letech 1986 - 1995


Gynaecological Neoplasms in the Czech Republic in1986 - 1995

Objective:
The incidence and mortality of malignant tumours of the uterine cervix, uterine bodyand ovary are analysed.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty and Faculty Hospital, CharlesUniversity, Plzeo.Methods: Analysis of relevant dates from the National Oncological Registry 1986 - 1995.Results: The incidence of the cervical carcinoma oscilated around 22 (22.7 - 21.6), the mortalityslightly decreased (9.6 - 8.4). The incidence of the corpus carcinoma rose again (25.9 - 28.9), itsmortality declined (7.4 - 6.9). The incidence of malignant ovarian tumours significantly increased(16.3 - 23.4), the mortality became slightly higher (14.8 - 16.2). The incidence of the ovariancarcinoma got ahead the incidence of the cervical carcinoma (23.4 : 21.6) and it occupied thesecond place after the corpus carcinoma.Conclusions: It is necessary to screen systematicaly gynecological malignant tumours and concen-trate its treatment to specialized centers. Correct reports of these tumours and their precisestaging is needed, too.

Key words:
gynecological malignant tumours, statistics


Autoři: J. Bouda;  jun. J. Bouda
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika LF UK a FN, Plzeo, poednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 58-63
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit vývoj incidence a mortality na zhoubné novotvary děložního hrdla, děložníhotěla a vaječníku.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Metoda: Zdrojem potřebných údajů v jednotlivých letech byl celostátní registr zhoubných novo-tvarů.Výsledky: Incidence karcinomu děložního hrdla ve sledovaném období osciluje okolo hodnoty 22(22,7 - 21,6), mortalita má klesající trend (9,6 - 8,4). Incidence karcinomu děložního těla stále dostistrmě stoupá (25,9 - 28,9), při čemž mortalita má klesající trend (7,4 - 6,9). Incidence zhoubnýchnádorů vaječníku má výrazně stoupající trend (16,3 - 23,4), mortalita rovněž stoupá, avšak méněvýrazně (14,8 - 16,2).Incidence zhoubných nádorů vaječníku předstihla již v r. 1995 incidenci karcinomu děložníhohrdla (23,4 : 21,6) a zařadila se tak na druhé místo za karcinom děložního těla (28,9).Diskuse: Vysoká incidence cervikálního karcinomu v České republice je důsledkem toho, že se zdeneprovádí systematický plošný screening. Znepokojující je neustále a již dlouhodobě stoupajícíincidence karcinomu děložního těla a zvláště pak zhoubných nádorů vaječníku, kde obecně chybímožnost plošného systematického screeningu i časné diagnostiky.Závěr: Je potřebné usilovat o organizaci systematického plošného screeningu gynekologickýchzhoubných nádorů a o centralizaci jejich léčby do kvalifikovaných center. Rovněž je nutné zpřes-nit hlášení zhoubných nádorů ve smyslu správného zařazení do klinických stupňů - stagingu.

Klíčová slova:
gynekologické zhoubné nádory, statistika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se