Využití monoklonálních protilátek protiproteinům lidských spermií k diagnosticepatologie spermií a výběru vhodné metodyfertilizace v asistované reprodukci


Use of Monoclonal Antibodies against Proteins ofHuman Sperm Cells in the Diagnosis of PathologicalSperm Cells and Selection of a Suitable FertilizationMethod in Assisted Reproduction

Objective:
Use of monoclonal antibodies against sperm proteins in human medicine.Design: Experimental and clinical studies.Setting: 1 Dep. Biology and Biochemistry of Fertilization, Institute of Molecular Genetics, Prague,2 Laboratory IVF, Iscare IVF, Prague, 3 Dep. of Immunobiology, Institute for the Care of Motherand Child, Prague.Methods: Monoclonal antibodies against human sperm intra-acrosomal and cell surface proteinswere used for quantitative analysis of these proteins by the immunofluorescence test in samplesof human sperm of good and poor qualities.Results: The detection of intra-acrosomal proteins was decreased and, on the other hand, detecti-on of surface proteins was the same or higher in pathological spermatozoa.Conclusion: Monoclonal antibodies can be used for diagnostics of sperm pathology (quantitativedetection of proteins) and for evaluation of the physiological state of sperm cells (state of acroso-me before or after acrosome reaction). Finally, monoclonal antibodies could be useful for selecti-on of a suitable method of fertilization (IUI, standard IVF, ICSI) in the laboratories of assistedreproduction.

Key words:
monoclonal antibodies, infertility, sperm pathology, assisted reproduction, IVF met-hods


Autoři: D. Chládek 1;  J. Pěknicová 1;  J. Čapková 1;  G. Geussová 1;  O. Teplá 2;  J. Madar 3
Působiště autorů: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha - Krč, ředitel prof. MUDr. J. Svoboda, DrSc. 2 ISCARE IVF, a. s., Praha - Hloubětín, ředitel M. Kadlec 3 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 28-32
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Využití monoklonálních protilátek proti specifickým proteinům lidských spermií v hu-mánní medicíně.Typ studie: Experimentální a klinická studie.Název a sídlo pracoviště: 1 Oddělení biologie a biochemie fertilizace, Ústav molekulární genetikyAV ČR, Praha, 2 Laboratoř IVF, Iscare IVF, a.s., Praha, 3 Imunologické oddělení, Ústav pro péčio matku a dítě, Praha.Metodika: Připravené monoklonální protilátky proti specifickým proteinům lidských spermií bylypoužity ke kvantitativnímu testování lidského spermatu s normálním a patologickým spermiogra-mem pomocí imunofluorescenčního testu.Výsledky: Ve vzorcích s patologickým spermiogramem bylo nalezeno výrazné snížení detekce in-tra-akrosomálních proteinů, značení povrchových proteinů bylo v případě jednoho proteinu ne-změněné, v případě druhého došlo k jeho navýšení.Závěr: Monoklonální protilátky mohou být užity pro diagnostiku patologie spermií (kvantitativnídetekce proteinů) a pro hodnocení fyziologického stavu spermií (stav akrosomu před a po akroso-mální reakci). Konečně - monoklonální protilátky mohou pomoci v rozhodování o výběru vhodnémetody fertilizace (IUI, standardní IVF, ICSI) již v prvním cyklu asistované reprodukce.

Klíčová slova:
monoklonální protilátky, neplodnost, patologie spermií, asistovaná reprodukce,IVF metody

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se