Laparoskopická excize endometriózyrektovaginálního septa Diomed laserem


Laparoscopic Excision of Endometriosis of theRectovaginal Septum by Diomed Laser

Objective:
Laparoscopic excision of deep endometriosis of rectovaginal septum and evaluation oftechnical capabilities of Diomed laser.Design: Prospective pilot study.Setting: Department of Gynaecology and Minimally Invasive Surgery, Na Homolce Hospital, Pra-gueMethods: Eight patients with clinically and laparoscopically diagnosed endometriosis of the recto-vaginal septum were selected for laparoscopic surgery. The extent of the lesion was assessed byvaginal palpations and laparoscopic visualisation of the Douglas space with a sponge forcepsinserted into the posterior vaginal fornix and using rectal probe simultaneously. To excluderectal wall infiltration baryum radiography was performed.Results: 7 out of 8 patients experienced a complete disappearence of symptoms such as dyspareu-nia, dysmenorrhea and pelvic pain. Follow - up is in the range of 1 - 12 months.Summary: Deep infiltrating rectovaginal endometriosis is a specific disease very different fromperitoneal or ovarian endometriosis. A more precise term is rectovaginal adenomyosis. Radical laparoscopic excision is needed. Although simple this is demanding pelvic surgery, the results aregratifying. The use of a laser seems superior to dissection technique.

Key words:
laparoscopy, endometriosis, rectovaginal septum, laser


Autoři: P. Bartoš 1;  M. Vraný 2
Působiště autorů: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednostaMUDr. P. Bartoš, FCOG M. MED. 2 Chirurgické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, přednosta MUDr. M. Vraný 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 13-15
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Laparoskopický operační zákrok s excizí hluboké endometriotické uzlovité formy rek-tovaginálního septa, zhodnocení technických možností Diomed laseru z laparoskopického přístu-pu.Typ studie: Pilotní prospektivní.Sídlo studie: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Pra-ha.Metodika: 8 pacientek s klinicky a laparoskopicky diagnostikovanou endometriózou rektovaginál-ního septa bylo vybráno k výše uvedenému zákroku. Rozsah léze byl stanoven pomocí palpačníhovyšetření, delineací vaginálního fornixu okénkovými kleštěmi, rektální sondou a následně lapa-roskopickou vizualizací Douglasova prostoru. K vyloučení infiltrace svaloviny rekta byla prove-dena baryová radiografie.Výsledky: U 7 z 8 pacientek kompletně vymizela symptomatologie endometriózy (těžká dyspareu-nie, dysmenorea a všeobecně pelvic pain). Doba sledování je v rozmezí 1 - 12 měsíců.Závěr: Hluboká infiltrující endometrióza rektovaginálního septa je specifická choroba, zcela roz-dílná od peritoneální či ovariální endometriózy. Přesnější název je rektovaginální adenomyóza.Proto vyžaduje radikální, nejlépe laparoskopickou excizi. I když jde o jeden z nejnáročnějšíchpánevních chirurgických zákroků, výsledky jsou velmi uspokojivé. Použití laseru významně vý-kon usnadňuje v porovnání s prostou disekční technikou.

Klíčová slova:
laparoskopie, endometrióza, rektovaginální septum, laser

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se