Hormonální substituční léčba u ženoperovaných pro endometriózu a adenomyózu:prospektivní follow-up studie - I. Část


Hormonal Substitution Treatment in Women Operatedon Account of Endometriosis and Adenomyosis:Prospective Follow-up Study - Part I

Objective:
To determine whether the initiation of estrogen replacement therapy (ERT) in thepostoperative period increases the incidence of symptom recurrence following laparoscopic hys-terectomy (LH) and/without bilateral salpingo-oophorectomy (BSO) for the treatment of endomet-riosis and adenomyosis.Design: Prospective partially randomized patient preference follow up trial (PRPPT).Setting: Department of Gynaecology, Endoscopic Training Centre, Kladno Hospital.Methods: Chart review of 286 consecutive patients who underwent LH and/or without BSO forendometriosis or adenomyosis between April 1994 and June 1999 and who subsequently receivedERT. The methods of second phase of trial was prepared. The symptoms of recurrence in patientswho started ERT after surgery and in those who did not start ERT (control group) will becompared and adjusted.Results: Seventhy-three percent had preoperative pelvic pain. One hundred thirty two women(46.2%) had only endometriosis. Of the cases of endometriosis, 35.4% was stage I and 64.4% wasstage II.-IV. One hundred fifty four women had adenomyosis, 60 with endometriosis.Conclusion: In the first phase of follow study the collection of clinical data was performed. Preli-minary results from the PRPPT demonstrate that laparoscopic approach to surgery for endomet-riosis increased significantly the number of this disease.

Key words:
endometriosis, hormonal replacement therapy, laparoscopic hysterectomy


Autoři: Z. Holub;  J. Voráček;  M. Wágnerová;  jun. L. Kliment
Působiště autorů: Gynek. -porod. oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 16-20
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Určení, zda zahájení hormonální substituční léčby (HRT) v pooperačním období u žens laparoskopickou hysterektomií a adnexektomií má vliv na zvýšený výskyt symptomů recidivendometriózy a adenomyózy.Typ studie: Prospektivní částečně randomizovaná podle volby pacientky - follow-up studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologické oddělení, Endoskopické výukové centrum, NemocniceKladnoMetodika: Byla provedena kontrola dokumentace u 286 konsekutivně vybraných pacientek polaparoskopické hysterektomii s/nebo bez adnexektomie, provedené pro endometriózu a adenomy-ózu v období mezi dubnem 1994 a červnem 1999, u kterých byla následně nasazena HRT. Bylapřipravena metodika druhé části studie, která porovnává a třídí symptomy recidivy onemocněníu operovaných pacientek s následnou HRT léčbou nebo bez ní (kontrolní skupina).Výsledky: U 73 % žen byl před operací nalezen údaj o pánevní bolesti. U 132 (46,2 %) pacientek bylanalezena pouze endometrióza. Z těchto případů endometriózy bylo v prvním stadiu 35,4 % a vestadiu II.-IV. 64,6 %. Adenomyózu mělo 154 žen, z toho 60 s endometriózou.Závěr: V první fázi klinické follow-up studie byl proveden sběr klinických dat. Předběžné výsled-ky ze studie, která byla částečně randomizována na podkladě volby pacientky (PRPPT), prokáza-ly, že laparoskopický přístup k operační léčbě endometriózy zvýšil významně počet zachycenýchforem tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
endometrióza, hormonální substituční léčba, laparoskopická hysterektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se