Paracervikální anestezie při hysteroskopiia transcervikální chirurgii


Paracervical Anaesthesia in Hysteroscopy andTranscervical Surgery

Objective:
To evaluate the efficacity of local-paracervical anaesthesia in hysteroscopy and trans-cervical surgery.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1 st medical Faculty, Charles University, Pra-gue.Methods: In 1998 we performed 144 hysteroscopic procedures under local anaesthesia - paracervi-cal block. In 47 (32.6%) cases we performed transcervical surgery. As anaesthetic agent we usedbupivacain (0.25%, Marcain, Astra) combined with an intravenous sedative - midazolam (Dor-micum, Hoffman-LaRoche).Results: In 130 (90.2%) cases patients evaluated the procedure as comfortable, in 7 (4.86%) casesthe procedure caused discomfort and in 7 (4.86%) cases we used general anaesthesia.Conclusion: Paracervical anaesthesia is a safe method for hysteroscopy and transcervical surgerydue to its minimal invasivity.

Key words:
hysteroscopy, paracervical anaesthesia, transcervical surgery


Autoři: D. Tóth 1;  D. Kužel 1;  A. Pařízek 1;  Z. Fučíková 1;  J. Živný 1;  P. Marusičová 2;  O. Schneiderková 2
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Ehler, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 42-45
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení použití paracervikální anestezie při hysteroskopii a transcervikální chi-rurgii.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: V roce 1998 jsme provedli 144 hysteroskopických výkonů v paracervikální anestezii.V 47 (32,6 %) případech jsme tento způsob anestezie použili při transcervikální chirurgii. Jakoanestetikum jsme použili bupivacain (0,25%, Marcain, Astra) v kombinaci s intravenózní sedacímidazolamem (Dormicum, Hoffman-LaRoche).Výsledky: V 130 (90,2 %) případech byl výkon hodnocen jako komfortní, v 7 (4,86 %) případech jakodiskomfortní bez nutného převodu do celkové anestezie, v 7 (4,86 %) případech byl výkon propacientky diskomfortní s nutným následným převodem do celkové anestezie.Závěr: Paracervikální anestezie je metoda jednoduchá a účinná, vhodná k hysteroskopii a trans-cervikální chirurgii.

Klíčová slova:
hysteroskopie, paracervikální anestezie, transcervikální chirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se