Porucha funkcie štítnej žľazy a poruchyfertility


Impaired Thyroid Function and Impaired Fertility

The treatment of young infertile women and women with menstrual cycle dysfunction by thyroidgland extracts and later by pure thyroid hormones led to improvement of their menstrual cycleand frequently also to desired conception. Therefore a functional connection between thyroid andovary, i.e. an effect of thyroid hormones on ovarian reproductive function was assumed.However, till recently exact scientific evidence did not exist, which could explain the functionalconnection between these two endocrine glands. The scientific discoveries of the last years in thearea of human reproduction (which continues in experimental work on the superfamily of stero-id/thyroid receptors, which have been coded by protoonkogen c-erb-A variants), presented proofof the presence of thyroid stimulating hormone (TSH) as well as of T3 -receptors in ovary and thusway of direct TSH- and T3 -effect on steroidogenesis and oocyte maturation.The authors present scientific discoveries from recent years, which seem to be crucial for theexplanation of the thyroid-ovary relation and present the treatment algorithm for practical clini-cal application of experimental knowledge of human reproduction.

Key words:


Autoři: S. Oravec 1;  S. Hlavačka 2
Působiště autorů: II. interná klinika LFUK-FN, Bratislava, prednosta prof. MUDr. I. Balažovjech, DrSc. 2 I. gynek. -pôrod. klinika LFUK-FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Borovský, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 53-57
Kategorie: Články

Souhrn

Podávaním extraktov zo štítnej žľazy a neskôr aj čistých hormonálnych preparátov štítnej žľazymladým infertilným ženám a ženám s poruchou menštruačného cyklu sa dosiahla úprava men-štruačného cyklu a často aj žiadúca koncepcia. Predpokladala sa preto funkčná spätosť medzištítnou žľazou a ováriami, resp. priamy vplyv hormónov štítnej žľazy na reprodukčnú funkciuovárií. Chýbali však exaktné vedecké dôkazy, ktoré mali ozrejmiť toto funkčné prepojenie obochendokrinných žliaz.Výskumné práce posledných rokov v oblasti ľudskej reprodukcie, ktoré nadväzovali na experi-mentálne práce o superrodine steroidných tyreoidálnych receptorov kódovaných variantami pro-toonkogénu c-erb-A, priniesli dôkazy o prítomnosti TSH, ale aj T3 -receptorov v ováriácha priamom vplyve hormónov TSH a T3 na steroidogenézu a zrenie oocytu. Autori v prehľadnomčlánku približujú práce posledných rokov, ktoré sú kľúčové pre objasnenie vzťahu štítna žľaza-ovárium, a podávajú aj terapeutické návody pre praktickú klinickú aplikáciu aktuálnych experi-mentálnych poznatkov z oblasti ľudskej reprodukcie.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se