Koncentrace fetálních jaderných erytrocytůcirkulujících v periferii gravidních žen proúčely neinvazivní prenatální diagnostiky


Enrichment of Fetal Nucleated Red Blood CellsCirculating in the Peripheral Blood of Pregnant Womenfor the Purpose of Non-invasive Prenatal Diagnosis

Objective:
Enrichment of nucleated red blood cells (NRBCs) from maternal blood for non-invasiveprenatal diagnosis.Design: Pilot study.Setting: 2 nd Clinic of Paediatrics, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.Methods: Mononuclear cells were isolated from 13 - 28 ml of peripheral maternal blood between 13and 37 weeks of gestation. Leukocytes from maternal peripheral blood were depleted from mono-nuclear cells by treatment with anti-CD14 and anti-CD45 microbeads and high-gradient magneticcell separation (MACS) on VarioMACS. NRBCs were sorted from CD14 - /CD45 - fraction by positiveselection using anti-CD71 microbeads on MiniMACS. All sorting steps were analysed by three-co-lour cytometric analysis with FACScan flow cytometer.Results: In 68 out of 78 pregnant woman (87 %) NRBCs were found in range 2x10 5 - 1,02 x 10 6.NRBC were enriched with an average enrichment rate of 138-fold ranging from 4 - 526 fold. In ourcohort of pregnant woman the number of isolated NRBCs was individual. We identified NRBCsfrom the 13 th week of gestation.Conclusion: The aim of the study is to establish and standardise the method of enrichment ofNRBCs from maternal blood samples and verify the applicability of this alternative source fornon-invasive prenatal diagnosis.

Key words:
nucleated red blood cells, high-gradient magnetic cell separation (MACS), flow cyto-metry (FACS), prenatal diagnosis, fetal cells.


Autoři: I. Hromadníková 1;  L. Sedláčková 2;  M. Mrštinová 3;  K. Štechová 1;  KaramanovS. 5;  J. Kofer 5;  M. Macek 4
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. 2 Laboratoř imunologie, KlinLab, Praha 3 Gynek. -porod. klinika FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. K. Citterbart, CSc. 4 Oddělení lékařské genetiky, FN Motol, Praha, p 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 33-37
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Koncentrace jaderných erytroblastů cirkulujících v periferní krvi gravidních žen proúčely neinvazivní prenatální diagnostiky.Typ studie: Pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: II. dětská klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Českárepublika.Metodika: Z 13 - 28 ml periferní krve 78 gravidních žen v rozmezí 13. - 37. týdnu gravidity bylyizolovány mononukleární buňky. Mateřské leukocyty byly odstraněny z frakce mononukleárníchbuněk pomocí anti-CD14 a anti-CD45 monoklonálních protilátek značených superparamagnetic-kými částicemi metodou magnetické separace buněk (MACS) na zařízení VarioMACS. Jadernéerytroblasty byly následně koncentrovány z CD14 - /CD45 - frakce pozitivní selekcí pomocí anti-CD71 monoklonální protilátky na zařízení MiniMACS. Jednotlivé frakce byly analyzovány tříba-revnou analýzou na průtokovém cytometru (FACS).Výsledky: U 68 těhotných žen z 78 testovaných (87 %) byly nalezeny po dvojité magnetické separa-ci buněk (doubleMACS) zahrnující depleci leukocytů a pozitivní selekci jaderné erytroblastyv rozmezí 2x10 5 - 1,02 x 10 6 . Faktor celkového zkoncentrování se pohyboval v rozmezí 4,2 - 526,0(Ć 138,4). Z našeho souboru vyšetřených je patrné, že počet CD71 + jaderných erytroblastů koncen-trovaných metodou doubleMACS je značně individuální. Jaderné erytroblasty cirkulující v krev-ním oběhu gravidních žen bylo možno zkoncentrovat již v 13. týdnu gravidity.Závěr: Naším cílem je vypracovat a standardizovat metodu koncentrace jaderných erytroblastůcirkulujících v periferii gravidních žen a ověřit možnost použití tohoto alternativního zdroje proúčely neinvazivní prenatální diagnostiky.

Klíčová slova:
jaderné erytroblasty, MACS, FACS, prenatální diagnostika, fetální buňky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se