Abdominální sakrokolpopexe v léčběprolapsu poševního pahýlu po hysterektomii


Abdominal Sacral Colpopexy in the Treatment ofPosthysterectomy Vaginal Vault Prolapse

Cíl studie:
Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti abdominální sakrokolpopexe v léčbě prolapsupoševního pahýlu po hysterektomii.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.Metodika: Studie zahrnující 18 pacientek, které podstoupily od července 2001 do června 2003 abdominálnísakrokolpopexi pro prolaps poševního pahýlu po hysterektomii. Celkem 10 pacientekbylo po abdominální a 8 po vaginální hysterektomii. Všechny pacientky byly operovány stejnýmchirurgem. Předoperační hodnocení zahrnovalo fyzikální vyšetření, věk, paritu, index tělesnéhmotnosti, anamnézu předchozích pánevních operací a hormonální stav. V rámci follow-up bylyhodnoceny úspěšnost a komplikace.Výsledky: Průměrný věk souboru byl 59,5 roku (41-72), průměrná parita byla 2,05 (1-5). 7 (38,9 %)pacientek bylo v pásmu mírné nadváhy (BMI 25-30 kg/m2), jedna (5,6 %) žena byla obézní (BMI33,4 kg/m2) a 10 (55,5 %) mělo normální hmotnost (BMI 20-25 kg/m2). Průměrná doba sledováníbyla 14,9 měsíců (6-24). Úspěšnost léčby dosahovala 94,4 % (17 z 18 pacientek). V souboru nebylyzaznamenány závažné peroperační komplikace. Pooperační komplikace se objevily ve 2 (11,2 %)případech (jednou urgentní a jednou stresová močová inkontinence). Komplikace byly vyřešenya pacientky byly v době poslední návštěvy bez negativních pooperačních příznaků.Závěr: Studie prokázala, že abdominální sakrokolpopexe představuje efektivní a bezpečnou metoduléčby prolapsu poševního pahýlu. Technika operace je poměrně jednoduchá, ale tato metodaby přesto měla být prováděna zkušenými gynekologickými chirurgy, kteří jsou schopni vyřešitperoperační komplikace.

Key words:
abdominální sakrokolpopexe, prolaps poševního pahýlu, hysterektomie, úspěšnost,bezpečnost


Autoři: R. Chmel ;  L. Rob ;  R. Vlk;  L. Horčička;  Z. Pastor ;  M. Nováčková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 240-244
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
To evaluate the safety and effi cacy of the abdominal sacral colpopexy in the treatmentof posthysterectomy vault prolapse.Design: Retrospective clinical trial.Setting: Obstetric and Gynecologic Department, The Charles University 2nd Medical School andFaculty Hospital Motol, Prague.Methods: A group of 18 patients with vaginal vault prolapse after hysterectomy who underwentabdominal sacral colpopexy between July 2001 and June 2003 was studied. Ten women had undergoneprevious abdominal and 8 previous vaginal hysterectomy. All patients were operatedon by one surgeon. Preoperative evaluation consisted of physical examination, age, parity, bodymass index, history of previous pelvic surgery and hormonal status. The cure rate and complicationswere evaluated in follow-up.Results: The mean age was 59.5 (41-72) years, the median parity was 2.05 (1-5). Seven (38.9%) patientswere slightly overweight (BMI 25-30 kg/m2), one (5.6%) patient was obese (BMI 33.4 kg/m2) and10 (55.5%) had normal weight (20-25 kg/m2). The average period of follow-up was 14.9 months (6-24). The cure rate was 94.4% (17 of 18 patients). No serious intraoperative complications occured.Postoperative complications occured in 2 (11.2%) cases (one urgent and one stress urinary incontinence).The complications were resolved and the patients were free of negative postoperativesymptoms in the time of the last follow-up visit.Conclusions: Vaginal vault prolapse is an infrequent complication after both vaginal and abdominalhysterectomy. The study shows that abdominal sacral colpopexy is an effective and safesurgical procedure in the treatment of posthysterectomy vault prolapse. The operative techniqueis simple but the surgery should be performed by experienced pelvic surgeons able to resolveintraoperative complications.

Klíčová slova:
abdominal sacral colpopexy, vaginal vault prolapse, hysterectomy, cure rate, safety

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se