Průběh těhotenství a porodu u pacientkyse systémovým lupus erythematodes


Development of the Pregnancy and Labor in Patient withSystemic Lupus Erythematosus

Objective:
Pregnancy and its outcome in a woman with systemic lupus erythematosus.Subject: Case report.Setting: 1Obstetrics and Gynecology Department, Charles University, 2nd Medical Faculty andFaculty Hospital Motol, Prague, 2Cardiocentrum, University Hospital Motol, Prague.Subject: Patient with systemic lupus erythematosus (SLE) was admitted to our department at 31weeks of gestation with diagnosed fetal bradycardia. Detailed prenatal echocardiography revealedcomplete atrioventricular block (AVB III) with atrial rate of 140 b.p.m. and ventricular rate of70 b.p.m., fetoplacental failure was not present at initial examination.Patient was hospitalised for the remainder of the pregnancy, which continued to full-term with-out complications. During delivery, fetal pulse oxymetry was utilized to monitor fetal state saturationlevels. Labour proceeded without complications with an Apgar score of 9-9-9. The newbornwas observed at the ICU and the Cardiac center and deemed to be in stable condition with AVBIII without any signs of heart failure and without the necessity for pacemaker implantation.Conclusion: In cases of diagnosed fetal bradycardia, it is benefi cial to expand the methods of fetalmonitoring during labour. Pre-, peri-, and postnatal observation of pregnant women diagnosedwith SLE and fetal bradycardia should be done in specialised facilities that are able to providethe appropriate level of care for mother and infant.

Key words:
lupus erythematosus, fetal bradycardia, risk pregnancy


Autoři: M. Nováčková 1;  T. Binder 1;  B. Jančíková 1;  R. Vlk 1;  I. Špálová 1;  E. Kulovaný 1;  J. Marek 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha, přednosta MUDr. J. Škovránek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 193-196
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Popis průběhu těhotenství a porodu ženy se systémovým lupus erythematodes a prenatálnědiagnostikovaným atrioventrikulárním blokem plodu.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Dětskékardiocentrum FN Motol, Praha.Předmět studie: Pacientka se systémovým lupus erythematodes (SLE) byla přijata na naši klinikuve 31. týdnu gravidity pro bradykardii plodu. U plodu byl diagnostikován atrioventrikulární blokIII. stupně se srdeční frekvencí kolem 70/min. Hospitalizace pokračovala vzhledem k progresi vaginálníhonálezu až do doby porodu bez dalších vážných komplikací. Během porodu jsme použilifetální pulzní oxymetr, který pomocí saturace monitoruje stav plodu bez ohledu na jeho srdečnífrekvenci. Porod proběhl bez komplikací, Apgar skóre 9-9-9. Novorozenec byl sledován na JIPa v Kardiocentru, kde byl potvrzen stabilizovaný stav s trvalou bradykardií bez známek srdečníhoselhávání a bez nutnosti implantace kardiostimulátoru.Závěr: V případech bradykardie plodu je výhodné využít rozšířené spektrum metod monitorováníplodu v průběhu porodu. Sledování gravidit žen se SLE s bradykardií plodu a vedení porodůby mělo probíhat ve specializovaných centrech, která mohou zajistit následnou péči o novorozence.

Klíčová slova:
lupus erythematodes, bradykardie plodu, rizikové těhotenství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se