Určení antichlamydiových protilátekv nestandardních biologických tekutináchu žen s poruchami plodnosti


Detection of Chlamydia Antibodies in Non-standardBiological Fluids in Women with Fertility Disorders

Objective:
Detection of IgA and IgG antibodies against Chlamydia trachomatis in various biologicalmaterials in patients with fertility disorders.Design: Retrospective study.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty of Charles University andFaculty Hospital, Plzeň.Methods: Antichlamydial antibodies IgA and IgG were detected in 73 patients. Examination ofsera was performed in all 73 women, peritoneal fl uid was examined in 20 patients who underwentdiagnostic laparoscopy, follicular fl uid samples in 22 women from IVF programme and antibodiesin cervical ovulatory mucus were examined in 31 patients of the Division of Immunology of Reproduction. Results were compared with clinical fi ndings and data of personal histories. Blooddonors sera examination were used as a control group.Results: High number of chlamydial antibody positivity was found in follicular fl uid – in IgA (18/22, 82%) and IgG (16/22, 73%) and also in ovulatory cervical mucus in IgA (13/31, 42%). Examinationsof sera did not differ signifi cantly from the control group.Conclusion: High levels of chlamydial antibodies in follicular fl uid samples could display connectionbetween chlamydia infection and infertility, mainly as its organic cause (adhesions, tubalfactor). IgA positivity in cervical ovulatory mucus is caused by local antibody production. Serologicexamination of chlamydial antibodies is one of the most suitable examinations of entry ininfertile patients as well as in pregnant women.

Key words:


Autoři: J. Šemberová 1;  A. Manthey 2;  Z. Ulčová-Gallová 1;  M. Pískatá 1;  L. Milichovská 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2Medac, Hamburg, Německo 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 210-214
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování pozitivity protilátek proti Chlamydia trachomatis ve třídách IgA a IgGv různých biologických tekutinách u pacientek s poruchami reprodukce.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.Metodika: Metodou ELISA (Medac) jsme sledovali pozitivitu antichlamydiových protilátek IgAa IgG u celkem 73 pacientek s poruchami reprodukce. Protilátky byly vyšetřeny v séru u všechpacientek, v peritoneální tekutině u 20 pacientek po diagnostické laparoskopii, ve folikulárnítekutině u 22 žen z programu IVF a v ovulačním hlenu u 31 žen z Poradny pro imunologii reprodukce.Získané výsledky jsme porovnali s klinickými nálezy a anamnestickými údaji. Kontrolnískupinou byli dárci krve.Výsledky: Nalezli jsme vysoké titry protilátek proti Chlamydia trachomatis ve vzorcích folikulárnítekutiny ve třídě IgA (18/22m 82 %) i IgG (16/22, 73 %) a ve třídě IgA (13/31, 42 %) v ovulačníchhlenech. Sérové hodnoty se signifi kantně nelišily od kontrolní skupiny.Závěr: Vysoké množství pozitivních vzorků folikulární tekutiny svědčí o úzkém vztahu chlamydiíke sterilitě, zejména její organické příčině (adheze, tubární faktor). Vyšetření ovulačního hlenuje unikátní metodou. Velké množství IgA pozitivních vzorků zde svědčí o lokální tvorbě slizničníchprotilátek. Sérologické vyšetření antichlamydiových protilátek patří mezi jedno z nejvhodnějšíchvstupních vyšetření pacientek s poruchami plodnosti i žen těhotných.

Klíčová slova:
Chlamydia trachomatis, poruchy reprodukce, ELISA, folikulární tekutina, peritoneálnítekutina, ovulační hlen, IVF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se