Klinické využití nádorových markerůu epitelových nádorů ovarií


Clinical Relevance of Tumor Markers in EpithelialOvarian Cancer

Aim of Study:
The authors present the view of possible usage of tumour markers in epithelialovarian cancer, and they aim at their use in routine clinic practice.Type of Study: Review article.Setting: Oncology and Radio-Therapeutic Department, Faculty Hospital, Pilsen.Subject and Methods of the Study: Summary of data published in Czech and foreign professionalliterature.Conclusion: In case of epithelium tumours of ovaries, CA 125 is the tumour marker of the fi rst choice.For the reason of low sensitivity, it is not possible to use the tumor markers for screening andprimary diagnostics. Regarding prognoses, high pre-operational levels of CA 125 are consideredunfavourable. At the same time the study demonstrates that CA 125 levels monitoring in the courseof chemotherapy appears to be one of the most signifi cant indicators of chemotherapy effects and,therefore, also of prognoses. Regular CA 125 monitoring in the course of follow up can contributeto early detection of tumour disease relapses. The optimal time interval for monitoring seems to bethree months for the period of the fi rst two years, and then six-month interval. Other tumour markersused in routine clinic practice are mainly CA 19-9 and CA 72-4, particularly in case of mucinoidepithelium tumours. However, these markers are of subsidiary importance only.

Key words:
epithelial ovarian cancer, tumor markers, CA 125


Autoři: L. Holubec, jr. 1;  J. Fínek 1;  O. Topolčan 2;  J. Bouda 3;  Z. Rokyta 3
Působiště autorů: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. J. Fínek, Ph. D. 2ONM – úsek imunodiagnostiky FN, Plzeň, vedoucí prof. MUDr. O. Topolčan, Ph. D. 3Gynekologicko-porodnická klinika FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 225-229
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři podávají přehled o možnosti využití nádorových markerů u epitelových nádorůovarií se zaměřením na jejich použití v rutinní klinické praxi.Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice, Plzeň.Předmět a metoda studie: Souhrn publikovaných dat z české a zahraniční odborné literatury.Závěr: Nádorovým markerem první volby je u epitelových nádorů ovarií CA 125. Pro nízkou senzitivitunelze nádorových markerů využít pro screening a primární diagnostiku. Z hlediska prognózyjsou za nepříznivé považovány vysoké předoperační hladiny CA 125. Zároveň se ukazuje,že monitorace hladin CA 125 v průběhu chemoterapie se jeví jako jeden z nejvýznamnějších indikátorůúčinku chemoterapie, a tím i prognózy. Pravidelná monitorace CA 125 v průběhu followup může přispět k časné detekci recidivy nádorového onemocnění. Optimální časový interval prosledování je 3 měsíce po dobu prvních dvou let, dále pak v 6měsíčních intervalech. Z ostatníchnádorových markerů se v rutinní klinické praxi uplatňují zejména CA 19-9 a CA 72-4, a to hlavněu mucinózních epitelových nádorů. Tyto markery ale mají pouze doplňující význam.

Klíčová slova:
epitelové nádory ovarií, nádorové markery, CA 125

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se