Antizonální protilátky v ovulačním hlenua v séru pacientek s poruchami reprodukce


Antizonal Antibodies in Ovulatory Cervical Mucus andin Serum of Patients with Fertility Disorders

Objective:
Detection of antizonal antibodies (aZPs) in cervical ovulatory mucus and in serum inpatients with fertility failure.Design: Retrospective study.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty of Charles University, andFaculty Hospital, Plzeň.Methods: Detection of aZPs (passive haemagglutation test) in cervical ovulatory mucus (OM) andin serum from 105 patients with reproductive failure and in 25 fertile healthy women (controlgroup).Results: Positive levels of aZP in OM were found in 79 (75.2%) patients, in 56 of them aZP wereobserved in OM and in serum together, only ovulatory aZPs in 23 (21.9%), and only serum aZPs in18 (17.1%) were found. aZPs predominate in 47 patients (of 48 women) with more than two in vitrofertilization processes, in thirty of them aZPs in serum and in OM together were observed. On theonother hand, repeated spontaneous miscarriage and obesity have no connection with detectionof aZPs in our patients.Conclusion: The increased levels of serum and OM aZPs are very often seen in patients after repeatedusuccessful IVF. This very important result in reproductive imunology means to go on the micromanipulationtechnics combined with immunossuppression in the next planned IVF procedure.

Key words:
antizonal antibodies, fertility disorders


Autoři: Z. Ulčová-Gallová;  K. Babčová;  P. Nováková;  Z. Mičanová;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 215-218
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Určit antizonální protilátky (aZP) v ovulačním hlenu a v séru u pacientek se selhávánímreprodukce.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.Metodika: aZP jsme vyšetřovali metodou pasivní hemaglutinace u 105 pacientek z Poradny proimunologii reprodukce a u 25 zdravých fertilních žen (kontrolní skupina).Výsledky: Pozitivní hladiny aZP v ovulačním hlenu jsme nalezli u 79 (75,2 %) pacientek, z tohou 56 se tyto protilátkové aktivity nacházely jak v ovulačním hlenu, tak v séru současně, pouzev ovulačním hlenu u 23 (21,9 %) žen a u 18 (17,1 %) pacientek jenom v séru. aZP převažovaly u 47pacientek (ze 48 žen) s více než dvěma úplnými IVF, z nichž u 30 byly tyto protilátky přítomné jakv ovulačním hlenu, tak v séru současně. S výskytem aZP naopak nesouvisela diagnóza opakovanéspontánní potraty, nikotinismus a obezita.Závěr: Zvýšený výskyt aZP v séru i v nestandardním biologickém sekretu (v ovulačním hlenu)nalézáme především u pacientek s opakovanými neúspěšnými IVF. Tento velmi významný výsledekznamená pro lékaře a pacientku pokračovat mikromanipulačními metodami kombinovanýmiimunosupresí v dalším plánovaném IVF.

Klíčová slova:
antizonální protilátky, poruchy reprodukce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se