Extrakce hlavičky u porodu koncempánevním


Extraction of the Head at Breech Delivery

Objective:
Review of method of head extraction at breech delivery.Designe: Review of literature.Setting: Department Gynecology and Obstetric Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.Methods: Review of textbooks, articles obtained through MEDLINE and authors’ experience.Results: Entrapment of head at breech delivery is a serious complication in about 8% deliveries.Two methods for extraction of head are available: forceps and manual maneuver. We compareadvantage and disadvantage of both approaches and their evaluation in literature particularlyin the Czech one. We describe own experience with forceps for aftercoming head.Conclusion: We fi nd no evidence that these two methods exert different infl uence on perinataloutcome. Preference of one of them depends on tradition and conventions of the department.Obstetrician, familiar with forceps for cephalic presentation, need not be afraid to use this procedurefor aftercoming head.

Key words:
breech, entrapment of head, manual extraction, forceps for aftercoming head


Autoři: J. Nagy;  I. Huvar
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, primář MUDr. I. Huvar, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 196-201
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Přehled metod extrakce hlavičky při porodu plodu v poloze koncem pánevním.Typ: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří,Brno.Metodika: Přehled údajů z literatury a vlastní zkušenost.Výsledky: Retence hlavičky při porodu koncem pánevním je závažná komplikace, která se vyskytujeasi u 8 % porodů. Hlavičku plodu je možné extrahovat buď per forcipem, nebo manuálně.Jsou uvedeny výhody a nevýhody obou přístupů a jejich hodnocení v literatuře, zvláště české.Uvedli jsme vlastní zkušenost s extrakcí per forcipem.Závěr: Nenalezli jsme přesvědčivé důkazy o tom, že by tyto dvě metody měly rozdílný vliv na perinatálnívýsledky. Preference manuální nebo instrumentální extrakce je dána tradicí a zvyklostmipracoviště. Při bezpečném zvládnutí kleští při poloze podélné hlavičkou je možné je bez obavpoužít i na následnou hlavičku.

Klíčová slova:
konec pánevní, retence hlavičky, manuální extrakce, kleště na následnou hlavičku

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se