Laparoskopická myomektomie: indikace a limity


Laparoscopic Myomectomy: Indications and Limits

Objective:
An analysis of indication and limits of laparoroscopic myomectomy with regard to clinical usefulness.

Design:
A short review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Endoscopic Training Centre, Hospital, Kladno, Czech Republic.

Subject and method:
One of the primary goals of laparoscopic myomectomy is preservation of the uterus for the future fertility and psychosomatic integrity of women through minimally invasive way. A comparison is made of advantage and disadvantage of different types of myomectomy.

Conclusion:
Laparoscopic myomectomy is surgical alternative for women with symptomatic subserosal and intramural fibroids. The indication for this technique is limited. Removal of large fibroids and repair of myometrial defect are challenges to gynecologic laparoscopists, and also the main limitations. A well trained laparoscopic surgical team can operate any fibroid. In our experience, as well as reflected by the literature, a consensus gradually emerges that a maximal size of 8-10 cm and a total number of fibroids should not exceed four.

Key words:
laparoscopic myomectomy, subserosal fibroids, untramural fibroids


Autoři: Z. Holub
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení, Endoskopické výukové centrum, Oblastní nemocnice Kladno, a. s. primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 64-68
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza indikací a limitů laparoskopické myomektomie s ohledem na klinickou užitečnost.

Typ studie:
Přehledový krátký článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Endoskopické výukové centrum, Oblastní nemocnice Kladno.

Předmět studie:
Jedním z primárních cílů laparoskopické myomektomie je zachování dělohy s ohledem na fertilitu a psychosomatickou integritu ženy minimálně invazivním způsobem. Jsou porovnávány výhody a nevýhody různých typů myomektomie.

Závěr:
Laparoskopická myomektomie je chirurgickou alternativou pro symptomatické ženy se subserózními nebo intramurálními myomy. Indikace k užití této techniky jsou limitované. Odstranění velkých děložních myomů a rekonstrukce stěn defektu jsou významnou výzvou pro laparoskopující gynekology, ale také představují největší limitaci. Erudovaný laparoskopický operační tým může v podstatě úspěšně vyřešit všechny myomy. Na základě vlastní zkušenosti a literárních znalostí existuje ale určitá shoda o maximální vhodné velikosti 8-10 cm myomu a jejich celkovém počtu, který by neměl přesahovat počet čtyř uzlů.

Klíčová slova:
laparoskopická myomektomie, subserózní myomy, intramurální myomy


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se