Transferové médium s hyaluronanem EmbryoGlue v programu IVF+ET


EmbryoGlue the Transfer Medium with Hyaluronan in the IVF+ET Program

Objective:
To assess, if the replacement of serum albumin by recombinant human albumin and hyaluronan in EmbryoGlue transfer medium effects embryo implantation within IVF+ET programme.

Design:
A prospective study.

Setting:
Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.

Methods:
297 IVF cycles with the embryotransfer (ET) were evaluated. The patients were divided into 2 groups according to the type of transfer medium (culture medium; G2.2, n=112 and the transfer medium EmbyoGlue (EG) n=185) and to three subgroups according to the age of the patients (<30, 30-38, >38). In both groups the following entry parameters were compared: average age, number of oocytes obtained, fertilization rate (FR), number of frozen embryos, number of transferred embryos. The outcome parameters compared were: pregnancy rate (PR), implantation rate (IR), abortions (AB) and the number of multiple pregnancies.

Results:
In the group of patients up to 30 (EG = 72 vs. G2.2 = 51) and over 38 years of age EG = 18 vs. G2.2 = 18) no differences in input and output parameters have been discovered, while in the group of patients between 30 and 38 years of age (EG = 94 vs. G2.2 = 44) the results of EG group embryo implantation have been improved significantly (IR 27.7% vs. 15.3%, p < 0.01). No differences in any other output parameters have been encountered (PR 43.6% vs. 39.5%, AB 7.3% vs. 11.7%).

Conclusion:
Human serum albumin can be replaced by hyaluronan as a sole macromolecule in a human embryo transfer medium and by recombinant human albumin, without reduction of pregnancy rate (PR) and implantation rate (IR). Not only similar results were achieved in EG medium compared to currently used G2.2 medium, but in the group of 30-38 year old patients a statistically significant positive influence of EG on the implantation of embryos has been observed.

Key words:
hyaluronic acid, hyaluronan, implantation rate, in vitro fertilization (IVF)


Autoři: M. Svobodová 1;  J. Březinová 1;  I. Oborná 1;  J. Dostál 1 ;  M. Kršková 2
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Centrum výpočetní techniky UP Olomouc, ředitel RNDr. F. Zedník 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 15-19
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Ověřit, zda náhrada sérového albuminu rekombinantním lidským albuminem a hyaluronanem v transferovém médiu EmbryoGlue (EG), ovlivňuje implantaci embryí v programu IVF+ET.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Do prospektivní studie bylo zařazeno 297 IVF cyklů ukončených embryotransferem (ET). Pacientky byly rozděleny do 2 skupin podle typu použitého transferového média (kultivační médium G2.2, n = 112 a transferové médium EG, n = 185), a v závislosti na věku do tří podskupin (do 30 let, 30-38 let, starší než 38 let). U všech pacientek byly sledovány vstupní (průměrný věk, počet získaných oocytů, procento oplození (FR), počet zamražených embryí, počet transferovaných embryí) a výstupní parametry (počet klinických těhotenství (PR), implantační poměr (IR), těhotenské ztráty (AB) a výskyt vícečetných těhotenství).

Výsledky:
U pacientek do 30 let (EG = 72 vs. G2.2 = 51) a nad 38 let (EG = 18 vs. G2.2 = 18) nebyly zjištěny rozdíly ve vstupních ani výstupních parametrech. Zatímco u pacientek 30-38 let (EG = 94 vs. G2.2 = 44) byla významně vyšší schopnost embryí ze skupiny EG implantovat (IR 27,7 % vs. 15,3 %, p <0,01), v ostatních výstupních parametrech již rozdíly zjištěny nebyly (PR 43,6 % vs. 39,5 %, AB 7,3 % vs. 11,7 %).

Závěr:
Lidský sérový albumin může být úspěšně nahrazen hyaluronanem jako výhradní makromolekulou v transferovém médiu a rekombinantním lidským albuminem, aniž by došlo k poklesu počtu klinických gravidit a implantačního poměru. V naší práci bylo dosaženo nejen obdobných výsledků při použití EG média v porovnání s dosud používaným G2.2 médiem, ale u pacientek ve věku 30-38 let byl dokonce prokázán statisticky významně pozitivní vliv EG na implantaci embryí.

Klíčová slova:
kyselina hyaluronová, hyaluronan, implantační poměr, in vitro fertilizace, IVF


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se