Transvaginální hydrolaparoskopie a ultrazvukově asistovaná hydrolaparoskopie – dvě ambulantní metody vyšetření ženské pánve


Transvaginal Hydrolaparoscopy and Ultrasonographically Guided Transvaginal Hydrolaparoscopy – Two Outpatient Methods of Pelvis Examination

Objective:
The aim of this study is to describe transvaginal hydrolaparoscopy (THL) and ultrasonographically guided transvaginal hydrolaparoscopy (UTHL) used in the examination of the female pelvis in patients treated for infertility. Emphasis was placed on the safety of both procedures.

Setting:
Fertimed, Infertility centre, Olomouc.

Methods:
Transvaginal hydrolaparoscopy is an outpatient method for the examination of the female pelvis. Optics are inserted via the posterior vaginal wall and the tuboovarian complex is examined in saline solution. In ultrasonographically guided transvaginal hydrolaparoscopy, ultrasound is used during whole examination. The control of position of ultrasound instruments during the whole procedure increases the safety of the procedure and decreases difficulty of the method.

Results:
9 patients were examined with transvaginal hydrolaparoscopy. In 2 patients, (22%), insertion of the needle was complicated by bowel injury. Based on the experience with transvaginal hydrolaparoscopy we developed a modified version: Ultrasonographically guided transavaginal hydrolaparoscopy. With this method we examined 460 patients. Access to the abdominal cavity was successful in 100 %. In 1.7 %, the examination was not done due to a lack of fluid in Douglas space. Bowel injury was not detected.

Visualisation of both adnexa was similar in both methods (94.5%). Small asymptomatic periovarial adhesions were found in 16 %. In 5.2 %, we found grade I endometriosis. Laparoscopy was recommended in 15.7 % due to tubarian obstruction, severe adhesions, or poor adnexal visibility. Surgical intervention was necessary in 86.2 % of those patients.

Conclusions:
Transvaginal hydrolaparoscopy and ultrasonographically guided transvaginal hydrolaparoscopy are new methods for examination of tuboovarian complex. Ultrasonographically guided transvaginal hydrolaparoscopy ensures safer and easier access to the abdominal cavity with low complication rate.

Key words:
THL, UTHL, sterility, tubarian obstruction, hydrolaparoscopy.


Autoři: A. Sobek jr.;  J. Vodička;  A. Sobek
Působiště autorů: Fertimed, centrum pro léčbu neplodnosti vedoucí doc. MUDr. A. Sobek, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 11-15
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Popsat metodu transvaginální hydrolaparoskopie (THL) a metodu ultrazvukově asistované transvaginální hydrolaparoskopie (UTHL) při vyšetřování malé pánve u pacientek léčených pro neplodnost a porovnat jejich bezpečnost při průniku nástrojů do malé pánve.

Pracoviště:
Fertimed, centrum pro léčbu neplodnosti, Olomouc.

Metodika:
THL je ambulatní metoda vyšetření malé pánve. Optika se zavádí přes zadní klenbu poševní a tuboovariální komplex je pozorován ve vodném prostředí. U UTHL je metoda rozšířena o současné vyšetření ultrazvukem (UZ), což umožní kontrolu pozice nástrojů v průběhu jejich zavádění do malé pánve i během celého vyšetření.

Výsledky:
Metodou THL jsme v prvním období vyšetřili 9 pacientek. U 2 (22 %) byl přístup komplikován poraněním střeva. V následujícím období jsme vyvinuli metodu UTHL a jí jsme vyšetřili 460 pacientek. Přístup do dutiny břišní byl úspěšný ve 100 % případů. V 1,7 % případů nebyl výkon proveden z důvodu nepřítomnosti tekutiny v dutině břišní. Poranění střeva nebylo zaznamenáno. Vizualizace obou adnex byla srovnatelná u obou metod (94,5 %). Drobné asymptomatické periovariální adheze byly nalezeny v 16 %; u 5,2 % pacientek byla nalezena endometrióza I. st. V 15,7 % procentech byla doporučena laparoskopie pro podezření na tubární obstrukci nebo nedokonalou vizualizaci adnex. V 86,2 % následných laparoskopií byla provedena operační korekce.

Závěr:
THL i UTHL jsou nové metody umožňující vyšetření tuboovariálního komplexu. UTHL zajistí bezpečnější vstup do dutiny břišní s nižším rizikem komplikací.

Klíčová slova:
THL, UTHL, sterilita, neplodnost, tubární faktor, hydrolaparoskopie.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se