TVT SECUR System – tahuprostá podpora uretry u žen trpících stresovou inkontinencí moči – technika a první zkušenosti


TVT SECUR System – Tension-free Support of the Urethra in Women Suffering from Stress Urinary Incontinence – Technique and Initial Experience

Objective:
The aim of the article is to present a new, minimally invasive sling procedure for the treatment of the stress urinary incontinence in women – the TVT S System (tension-free vaginal tape secure system).

Design:
Cross-sectional clinical study.

Settings:
Gynecological and Obstetric Clinic, 1 LF UK and VFN, Prague.

Materials and Methods:
We present the technique employed in the operation, the examination procedure including US examination before and after the operation, at rest and during Valsalva manoeuvre, and the subjective and objective outcome in our group. This study is intended to determine the curative effect and the complications associated with TVT S procedure. The clinical study included 15 women with previously untreated stress urinary incontinence. Their mean age was 53.1, mean body mass index (BMI) 27.73, and mean parity 1.86. The tape was placed ten times in a “Hammock” position and five times in a “U”position.

Results:
All patients are between one and three months after the operation. The curative rate is 93%. The complications of the TVT S are as follows: when the tape was placed in the “Hammock” position, in one case slight SUI (stress urinary incontinence) persisted; the tape was folded in two cases; one patient suffered from pain in the vagina after this procedure. In one case we found vaginal erosion caused by the tape; the size of the erosion was about 3 mm. We did not find any complications after TVT S procedure when the tape was placed in the “U” position.

Conclusions:
Our experience with TVT S procedure including possible complications, postoperative care and curative rate is positive. TVT S with two approaches “U” and “Hammock” gives us one tool for both main groups of patients with SUI. In the group of patients with larger mobility of the urethra it might be better to place the tape in the “Hammock” position: this procedure is simpler and quicker. In the group of patients with less mobility of the urethra it seems that to use the tape in the “U” position is the better option, this procedure is longer and slightly more difficult.

Key words:
female urinary incontinence, complications, TVT Secur system


Autoři: A. Martan ;  J. Mašata;  K. Švabík
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 42-49
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem příspěvku je prezentace nové miniinvazivní páskové metody určené k léčbě stresové inkontinence moči – TVT S System (tahuprostá poševní páska – bezpečná metoda).

Typ studie:
Průřezová klinická studie.

Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Materiál a metodika:
V článku prezentujeme techniku operace, předoperační vyšetření včetně UZ vyšetření před a po operaci v klidu a v průběhu Valsalvova manévru, subjektivní a objektivní hodnocení efektu operace v naší skupině. Tato studie hodnotí léčebný efekt a komplikace sdružené s TVT S operačním postupem. Do klinické studie bylo zařazeno 15 žen s dříve neléčenou stresovou inkontinencí moči. Jejich průměrný věk byl 53,1 roku, průměrný BMI (body mass index) 27,73 a průměrná parita 1,86. Páska byla desetkrát umístěna do pozice „Hammock“ a pětkrát do „U“ pozice.

Výsledky:
Všechny pacientky jsou od jednoho do tří měsíců po operaci. Léčebný efekt je 93%. Komplikace TVT S metody při umístění pásky v pozici „Hammock“ byla v jednom případě přetrvávající mírná stresová inkontinence moči, dvakrát bylo zaznamenáno zřasení pásky, jedenkrát pacientka po operaci trpěla bolestmi v pochvě. Jedenkrát jsme zaznamenali erozi pochvy, která byla způsobena páskou v rozsahu asi 3 mm. Nezaregistrovali jsme žádné komplikace po TVT S metodě při umístění pásky do pozice „U“.

Závěr:
Naše první zkušenosti s TVT S metodou, které se týkají možných komplikací, pooperační péče a léčebného efektu jsou velmi dobré. TVT S je možné zavádět dvěma přístupy, což umožnuje variace u obou velkých skupin pacientek se stresovým typem inkontinence moči. Pro pacientky se střední a vyšší mobilitou uretry se zdá výhodnější umístit pásku v pozici „Hammock“, tento postup je jednodušší a rychlejší. U pacientek s menší mobilitou uretry je možné umístit pásku do pozice U, kde podpora uretry je lepší, tato metoda je časově náročnější a poněkud obtížnější.

Klíčová slova:
inkontinence moči u žen, komplikace, TVT S bezpečná metoda


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se