Zlepšuje záchyt onemocnění v asymptomatickém období prognózu pacientek s karcinomem endometria?


Does the Detection of Disease in Asymptomatic Period Improve the Prognosis of Patients with Endometrial Carcinoma?

Objective:
To analyse factors which led to the diagnosis of endometrial carcinoma in patients still in asymptomatic stage and to find out if such early diagnosis has an impact on further prognosis of this carcinoma.

Design:
Retrospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of the Palacký University and University Hospital, Olomouc.

Methods:
The analysis of reasons which made the patients with endometrial carcinoma to see a gynecologist and estimate the proportion of preventive measures in the diagnosis malignant diseases of uterine corpus.

Results:
The study included 110 patients with diagnosis of endometrial carcinoma. The Common symptoms of endometrial carcinoma, e.g. most often irregular bleeding, brought 87 (79%) patients to gynecologists while in remaining 23 (21%) of patients the disease was found in asymptomatic stage at the preventive oncogynecologic examination or incidentally at the examination for other illnesses. Both groups differed in staging and grading.

Conclusions:
The asymptomatic patients where the disease was diagnosed incidentally or during preventive oncogynecologic examination had, in the beginning of treatment, markedly lower staging and more favorable grading than symptomatic patients, what generates preconditions for a better prognosis of these patients.

Key words:
endometrial carcinoma, early diagnosis, prognosis, risk and prognostic factors


Autoři: M. Kudela;  P. Dzvinčuk;  D. Ondrová;  M. Lubušký;  L. Michnová
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 23-27
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor faktorů, které vedly k stanovení diagnózy karcinomu endometria u nemocných v asymptomatickém stadiu. Promítá se však včasná diagnostika i do prognózy onemocnění?

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Analýza příčin, které přivedly nemocné s ca endometria k lékaři, resp. podíl preventivních opatření při stanovení diagnózy maligního onemocnění těla děložního. Výsledky: Studovaný soubor tvoří 110 nemocných s diagnózou ca endometria. U 87 nemocných, tj. v 79 % přivedly nemocné k lékaři vlastní symptomy onemocnění, tj. nejčastěji nepravidelné krvácení. U 23 nemocných, tj. v 21 %, bylo onemocnění zjištěno v asymptomatickém stadiu při preventivní prohlídce nebo náhodně při vyšetřování jiného onemocnění. Obě skupiny se lišily co do stagingu i gradingu.

Závěr:
Asymptomatické nemocné, u kterých bylo onemocnění diagnostikováno náhodně nebo při preventivních prohlídkách, měly na začátku terapie výrazně nižší staging a příznivější grading než pacientky symptomatické, což vytváří předpoklady pro lepší prognózu onemocnění těchto nemocných.

Klíčová slova:
karcinom endometria, včasná diagnostika, prognóza, rizikové a prognostické faktory


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se